Business Intelligence (BI)

staat voor het verzamelen van informatiebinnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces om gegevens om te zetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. Business Intelligence heeft als doel een competitief voordeel te creeëren en wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

Business Intelligence is gericht op het verzamelen van informatie over klanten (noden), beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends.

Het doel van Business Intelligence is afgeleid van een bedrijfsdoel of van een mission statement. Deze doelen kunnen zich baseren op de korte termijn (bijvoorbeeld kwartaalcijfers voor de beurs), dan wel de lange termijn (bijvoorbeeld vergroting van het marktaandeel, creeëren van aandeelhouderswaarde, etc). Business Intelligence wordt beschouwd als de opvolger van Management Informatie Systeem (MIS) uit voorgaande decennia.

Business Intelligence wordt meestal verdeeld in twee delen:
  1. Extractie, Tranformatie en Laden: het ETL-gedeelte. In dit stuk wordt de data uit de verschillende bronnen gehaald, eventueel getransformeerd en vervolgens in een datawarehouse geladen.
  2. Het tweede gedeelte is het rapportage-stuk. Hier wordt de data, die geladen is in het Datawarehouse, verwerkt in rapporten. Deze rapporten kunnen statisch zijn, of meer dynamisch en ad hoc. Met het laatste wordt bedoeld dat de gebruiker van de rapporten kan aangeven wat hij precies in het rapport wil hebben (bijvoorbeeld over welke periode of voor welke regio). Ook hebben sommige rapportage-omgevingen de mogelijkheid tot drill-through of drill-down. Het eerste is het vergelijken van gegevens met gegevens in bijvoorbeeld een andere regio, het tweede betreft het nader inzoomen op een gedetailleerder informatie-niveau (bijvoorbeeld van land inzoomen op een regio en vervolgens op een bepaalde stad).