De toekomst van ERP: Met composable ERP zijn interoperabiliteit en integratie niet optioneel

De toekomst van ERP: Met composable ERP zijn interoperabiliteit en integratie niet optioneelAnalyse

Interoperabiliteit en integratie hebben veel facetten, en elk daarvan kan uw succes met composable ERP doen ontsporen.

Interoperabiliteit belichaamt het vermogen van oplossingscomponenten om gegevens uit te wisselen en te gebruiken. Niet alleen moet de mogelijkheid om te integreren (gegevens heen en weer doorgeven) aanwezig zijn, maar gegevens moeten ook bruikbaar zijn door de verschillende componenten – en niet op een lastige manier! Er ontstaat een interoperabiliteitsrisico wanneer elk nieuw onderdeel aan het oplossingenportfolio wordt toegevoegd. Hoewel er integratie- en interoperabiliteitsproblemen kunnen ontstaan ​​op het gebied van data, beveiliging, processen of governance, zijn de volgende zaken van cruciaal belang om dit goed te doen:

Datamodellen moeten compatibel zijn

Met composable ERP bestaat de mogelijkheid dat meerdere systemen dezelfde data-elementen huisvesten en gebruiken. Omdat ERP-functionaliteit wordt opgesplitst en via verschillende producten/diensten wordt verkregen, moeten gegevens die in alle oplossingen voorkomen, herkenbaar en consistent zijn. Een kostenplaats-ID kan bijvoorbeeld uit acht cijfers bestaan ​​en numeriek zijn in de ene oplossing, maar uit 10 cijfers en alfanumeriek in een andere oplossing. Het kan in een derde systeem een ​​heel andere naam hebben of zelfs geen deel uitmaken van het basisdatamodel van die oplossing. Omdat gegevens binnen het hele oplossingsportfolio worden gedeeld, kan overbruggingslogica nodig zijn in integratiemiddleware om de interoperabiliteit van gegevens te garanderen.

Dubbele gegevens moeten worden beheerd

Om de verschillende componenten in het ERP-portfolio goed te laten werken, kan het voorkomen dat dezelfde gegevens tussen systemen worden gedupliceerd, of dat gerelateerde gegevens in afzonderlijke systemen worden opgeslagen. Er moet databeheer worden opgezet met betrekking tot welk product/dienst de gezaghebbende gegevensbron is, en procesbeheer moet zich richten op welk systeem als primaire toegangspoort dient. Governance wordt niet verzorgd door de product-/dienstleveranciers, dus dit moet door het interne team worden uitgewerkt tijdens het ontwerp van de oplossing. En elke keer dat de samenstelling van de portefeuille verandert, moet het opnieuw worden bekeken.

Procesintegriteit moet handmatig worden ontwikkeld

Procesintegriteit is ingebed in een geïntegreerde suite waarin de processtroom wordt geautomatiseerd en transacties worden geïntegreerd. Wanneer de ERP-functionaliteit wordt opgesplitst en door meerdere producten/diensten wordt geleverd, is er geen automatische processtroom; het moet handmatig worden ontworpen en er moeten individuele processtappen met kruisoplossingen worden opgenomen. Dubbele stappen in oplossingen moeten worden opgelost en lacunes in het proces worden opgevuld. De rol van systeemanalist is van cruciaal belang voor het aanvankelijke en voortdurende succes van composable ERP. Je moet ervoor zorgen dat deze rol wordt bemand door experts met systeem-, proces- en bedrijfskennis – wat potentieel een risico is in dit tijdperk van tekorten aan IT-talent.

Bedrijfsschema’s moeten worden gesynchroniseerd

De verschillende producten/diensten in de samengestelde ERP-oplossing moeten volgens een schema werken dat samenwerkt met de bijbehorende componenten. Real-time updates in één systeem kunnen bijvoorbeeld synchronisatieproblemen veroorzaken wanneer ze worden geïntegreerd met een oplossingscomponent die batchprocessen bevat (Ja, er zijn nog steeds systemen die batchprocessen uitvoeren!) Een ander voorbeeld zijn verschillende back-upcycli tussen oplossingscomponenten die mogelijk synchronisatieproblemen veroorzaken als herstel nodig is om een ​​incident op te lossen. Een operationeel schema en een tijdlijn vormen een integraal onderdeel van een samengestelde ERP-oplossing.

Beveiliging moet consistent zijn

De sleutel tot het beveiligen van composable ERP is ervoor te zorgen dat de toegang consistent is tussen alle oplossingscomponenten. Dit betekent dat er een geavanceerder beveiligingsmodel moet worden ontwikkeld dan nodig is voor een geïntegreerd ERP-pakket. Individuele ERP-oplossingscomponenten kunnen bijvoorbeeld elk hun eigen rapportagetools hebben. Als de rapportagetools van derden afkomstig zijn, is een naadloze beveiliging van de oplossing en rapportage niet gegarandeerd. Een andere uitdaging doet zich voor wanneer beveiliging op verschillende lagen wordt toegepast. Het ene systeem kan beveiligen op de gegevenselementlaag, terwijl een ander systeem beveiligt op recordniveau. Geen wonder dat het beveiligingsmodel geavanceerder moet zijn!

Waar u op moet letten

Let bij de overstap naar composable ERP op complexiteit en incompatibiliteit die succes in de weg kunnen staan.

Het vermogen van elk nieuw onderdeel om naadloos te passen en te werken is de sleutel tot succes met composable ERP. Integratietools en -vaardigheden zijn essentieel en worden nog belangrijker naarmate het aantal ERP-componenten groeit.

Integratie wordt gedeeltelijk aangepakt op het niveau van de tools, waarbij middleware en integratieplatforms een deel van de last automatiseren. De tools moeten echter worden geprogrammeerd door experts die kennis hebben van de bedrijfsgegevens. Deze experts moeten ook over de zakelijke en IT-vaardigheden beschikken om te analyseren hoe de gegevens worden gebruikt om de regels te ontwikkelen die ervoor zorgen dat gegevens op de juiste manier van component naar component worden doorgegeven. De omvang en flexibiliteit van het integratieteam zullen van invloed zijn op hoe snel de onderneming ERP-veranderingen kan accommoderen.

Te ondernemen acties

Begin met het einde in gedachten; Composable ERP vereist een doordachte benadering van de product-/dienstselectie.

In het verleden resulteerden de beste projecten in hun soort in systemen die niet met elkaar communiceerden, ingewikkelde bedrijfsprocessen en gegevensproblemen die veel gebruikers alleen konden oplossen met complexe spreadsheets die gegevens uit verschillende systemen op elkaar afstemden. Om deze risico’s te verminderen, moeten uw beproefde evaluatie- en selectieprocessen voor geïntegreerde ERP-suites opnieuw worden ontworpen om tegemoet te komen aan de potentiële problemen die ontstaan ​​door een best-of-breed aanpak die inherent is aan een samengestelde oplossing. Voorbeelden van wijzigingen in het selectieproces zijn:

 • Ga verder dan functionele fit en besteed evenveel moeite aan het overwegen van de compatibiliteit van datamodellen en potentiële dataproblemen in verschillende oplossingen.
 • Bepaal of de procesintegriteit kan worden gegarandeerd als de nieuwe ERP-component aan het portfolio wordt toegevoegd. Welke inspanning zal er eventueel nodig zijn om procesintegriteit te bereiken?
 • Beoordeel de operationele interoperabiliteit – systeemtiming, back-upschema’s, incident-/ondersteuningsprocessen en ontwikkelings-/testprocessen, om er maar een paar te noemen.
 • Controleer het onderliggende beveiligingsmodel van de nieuwe component op mogelijke interoperabiliteitsproblemen.
 • Identificeer integratiepunten en belangrijke integratieacties/problemen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en potentiële inspanningen die nodig zijn om alles samen te brengen.

Als integratie en interoperabiliteit goed worden afgehandeld, kan ERP een flexibele en wendbare basis zijn die kan worden opgeschaald naarmate uw samen te stellen ERP-portfolio groeit. Dit verlicht de druk om uw kern-ERP-systeem te vervangen en stelt u in staat uw middelen te richten op innovatie en groei.

Bezoek ons ​​voor meer informatie hier.

Meer informatie over ?

De toekomst van ERP: Met composable ERP zijn interoperabiliteit en integratie niet optioneel
Of weten wat het voor jouw organisatie kan betekenen?

Onze business consultants komen het graag op locatie uitleggen.

Meer kennis uit deze categorie

10 harde waarheden van verandermanagement

De dagen van eenmalige verandermanagementinitiatieven zijn voorbij. In plaats van organisatorisch verandermanagement aan te pakken met een doel voor ogen, moeten IT-leiders en hun organisaties

De toekomst van ERP: Met composable ERP zijn interoperabiliteit en integratie niet optioneel

Gratis scan aanvragen
voor jouw organisatie?

  De toekomst van ERP: Met composable ERP zijn interoperabiliteit en integratie niet optioneel

  Gratis scan aanvragen
  voor jouw organisatie?