Het potentieel van generatieve AI als krachtvermenigvuldiger in de verdediging

Het potentieel van generatieve AI als krachtvermenigvuldiger in de verdedigingAls het gaat om het beschermen van mensen en naties, kan innovatie nooit rusten. Dat is de reden waarom overheden en de defensie-industrie over de hele wereld nu generatieve kunstmatige intelligentie (AI) of grote taalmodellen (LLM’s) investeren en onderzoeken om beter te begrijpen wat mogelijk is.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat generatieve AI- en LLM-tools de defensie-industrie ongekende baanbrekende innovaties zullen bieden. Met andere woorden: generatieve AI zal een krachtvermenigvuldiger zijn voor overheden en de defensie-industrie, waardoor capaciteiten verder zullen worden getransformeerd dan voorheen werd gedacht. De gebruiksscenario’s en nieuwe competenties zijn veelbelovend.

Naast het potentieel van deze kansen op een hoger niveau komen er echter ook nieuwe uitdagingen. Ten eerste is er de noodzaak om op de juiste manier om te gaan met de kritieke data die defensiebeslissingen voeden en datagestuurde generatieve AI mogelijk maken. Met name de bestaande opslagoplossingen zijn ontoereikend. Organisaties hebben nieuwe opslagmogelijkheden nodig om de enorme, realtime, ongestructureerde gegevens te verwerken die nodig zijn om generatieve AI te bouwen, trainen en gebruiken. Zonder dit kunnen organisaties te maken krijgen met last-mile-problemen die de generatieve AI-mogelijkheden belemmeren. (meer hierover in mijn artikel over het versnellen van generatieve AI hier).

De tweede uitdaging is het beheersen van nieuwe risico’s, die voornamelijk voortkomen uit de dreiging van desinformatie. Omdat de gevolgen van een mislukking groot zijn, moet de defensie-industrie een behendig evenwicht vinden tussen innovatie en risicobeheer. Simpel gezegd is het doel van de defensie-industrie om de unieke waarde van generatieve AI te extraheren zonder nieuwe kwetsbaarheden te introduceren.

Defensie investeert in generatieve AI

Om dit te doen verhogen landen over de hele wereld hun defensiebudgetten om generatieve AI te beoordelen en te benutten. MarketResearch.biz voorspelt dat de groei van generatieve AI in defensie tussen 2022 en 2032 een CAGR van 21% zal bedragen, waardoor tegen 2032 een marktomvang van 2,91 miljard dollar zal ontstaan. De belangrijkste gebruikers van generatieve AI in defensie zijn voornamelijk de overheid en het leger, met een geschat aandeel van 47%, gevolgd door defensieaannemers en onderzoeksinstellingen.

Momenteel bevinden veel nationale overheden zich in een beoordelingsfase, waarbij ze generatieve AI-mogelijkheden testen om het potentieel ervan bloot te leggen, de toekomstige gebruiksscenario’s te identificeren en de risico’s ervan beter te begrijpen. Beoordelingen en investeringen moeten rekening houden met de specifieke opslag- en gegevensbeheerbehoeften van generatieve AI. Nieuwe opslagoplossingen zijn van cruciaal belang om enorme, diverse datasets (inclusief ongestructureerde data) met prestaties en schaal te kunnen verwerken. Een op AI gebaseerde infrastructuur moet geavanceerde mogelijkheden bieden, zoals gedistribueerde opslag, datacompressie en efficiënte data-indexering, zoals Dell PowerScale en ECS, die precies dat doen.

Naast overheden zijn er ook commerciële defensie-ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI en AI in opkomst. Onlangs heeft Google AI een model uitgebracht met de naam Imagen dat realistische afbeeldingen van militair materieel kan produceren, kan helpen bij het ontwerp ervan en kan helpen bij het trainen van soldaten. Microsoft heeft onlangs Synthia ontwikkeld, een model dat synthetische gegevens creëert, waarmee defensiebedrijven militaire oplossingen kunnen ontwikkelen.

Gebruiksscenario’s voor defensie voor generatieve AI

De specifieke details van het gebruik van generatieve AI in de defensie blijven verborgen binnen de strikt vertrouwelijke parameters ervan. Het is echter duidelijk dat generatieve AI de innovatie kan stimuleren in een reeks opkomende gebruiksscenario’s. Laten we eens kijken naar een handvol van die mogelijke gebruiksscenario’s en de moderne militaire capaciteiten die ze kunnen bieden:

Verbeter het situationeel bewustzijn en de besluitvorming

Het uitgangspunt van generatieve AI en LLM’s is het snel analyseren van grote hoeveelheden tekst om te helpen bij complexe besluitvorming. Ter verdediging kan generatieve AI het situationele bewustzijn vergroten door gegevens uit meerdere bronnen te analyseren en patronen te identificeren. Dit kan worden gebruikt om potentiële terroristische aanslagen en activiteiten van opstandelingen te voorspellen en vervolgens preventieve maatregelen aan te bevelen.

Bovendien kan generatieve AI de verdediging ondersteunen bij strategische planning. LLM-tools kunnen meerdere scenario’s simuleren en potentiële uitkomsten voorspellen, ter ondersteuning van tactische, operationele en strategische beslissingen.

Pak cyberveiligheidsbedreigingen aan

Defensiesystemen zijn zeer doelwit van geavanceerde cybercriminelen en er ontstaan ​​voortdurend nieuwe bedreigingen. Generatieve AI kan proactief cyberkwetsbaarheden in software en infrastructuur identificeren om de cyberbeveiliging te helpen verbeteren.

Apparatuur ontwikkelen en onderhouden

Generatieve AI kan de ontwikkeling van militair materieel bespoedigen en de kosten verlagen door ontwikkelingscycli te stroomlijnen. Mogelijkheden zoals rapid prototyping, het maken van simulaties voor complexe systemen en het ontwerpen van virtuele prototypes helpen de ontwikkeling van apparatuur te versnellen.

Voor bestaand militair materieel kan generatieve AI helpen de operationele paraatheid te behouden met proactief onderhoud en reparatie. Door onderhoudsbehoeften te voorspellen op basis van gebruikspatronen en sensorgegevens, helpt generatieve AI de uitvaltijd te verminderen en de algehele efficiëntie te verhogen.

Maak realistische simulaties mogelijk

Het opleiden van militair personeel is essentieel, maar kan kostbaar en riskant zijn. Simulaties aangedreven door generatieve AI kunnen realistische trainingsomgevingen voor militair personeel bieden, waardoor het oefenen van vaardigheden mogelijk wordt zonder de hoge kosten en hoge risico’s.

Vereenvoudig de organisatie en implementatie

Grootschalige inzet, zoals het organiseren van troepen en het transporteren van materieel, is een realiteit voor militaire operaties. Door factoren zoals terrein en weer te optimaliseren, kan generatieve AI plannen creëren voor effectievere operaties.

Verder kan generatieve AI de strijdkrachten helpen bij het leveren van humanitaire hulp en rampenbestrijding. Effectieve generatieve AI-implementaties kunnen worden gepland, waarbij variabelen zoals routes, middelen en reactieplannen worden meegenomen.

Vergemakkelijk samenwerking en taalvertaling

Generatieve AI kan ook helpen bij het stroomlijnen van internationale defensieoperaties. Met behulp van realtime taalvertaling kan generatieve AI samenwerking en multinationale interacties vergemakkelijken.

Defensie innovaties

In de defensie-industrie is generatieve AI een veelbelovende onderneming, die overheden en commerciële organisaties verschillende voordelen biedt. Voordelen zijn onder meer een verbeterd situationeel bewustzijn, betere besluitvorming en efficiënte, gestroomlijnde activiteiten. De belofte van generatieve AI stimuleert mondiale defensie-investeringen en zal de groei van generatieve AI in de defensie-industrie versnellen. De vooruitgang zal worden getemperd door de noodzaak om risico’s preventief te beperken en de juiste generatieve opslag en infrastructuur te implementeren die AI mogelijk maakt. Het uiteindelijke doel is om nieuwe innovaties te ontsluiten en tegelijkertijd de veiligheid van landen en mensen over de hele wereld te vergroten.

Lees hier mijn gerelateerde artikel over het versnellen van generatieve AI.

Lees meer: ​​De reken- en duurzaamheidsuitdagingen van generatieve AI aangaan

Lees ook:  Waarom uw CEO een codeervideo moet bekijken

Meer informatie over ?

Het potentieel van generatieve AI als krachtvermenigvuldiger in de verdediging
Of weten wat het voor jouw organisatie kan betekenen?

Onze business consultants komen het graag op locatie uitleggen.

Meer kennis uit deze categorie

Het potentieel van generatieve AI als krachtvermenigvuldiger in de verdediging

Gratis scan aanvragen
voor jouw organisatie?

    Het potentieel van generatieve AI als krachtvermenigvuldiger in de verdediging

    Gratis scan aanvragen
    voor jouw organisatie?