Een checklist voor datastrategie voor de reis naar de datagedreven onderneming

Digitalisering staat op de agenda van bijna elk bedrijf en data is de basis van digitalisering. De beschikbaarheid en kwaliteit ervan zijn cruciaal voor digitaal succes, waardoor het een belangrijke economische troef voor het bedrijf is. Het ligt dan ook voor de hand dat deze troef zorgvuldig en vooruitziend moet worden onderhouden en ontwikkeld. Maar is het?

Gegevensbeheer wordt helaas als een ondankbare taak beschouwd. Data-experts weten maar al te goed dat hun bedrijfsgegevens er meestal niet zo goed voorstaan. Ze wijzen hier al jaren op en stimuleren vaak initiatieven om dit aan te pakken, maar met matig succes. Het probleem is dat gegevens abstract zijn en daarom moeilijk te begrijpen voor niet-experts.

Zakelijke gebruikers denken vaak dat data iets technisch is dat hun niet aangaat. Ze vinden dat de IT-afdeling ervoor moet zorgen. Hoewel IT graag zorgt voor de technische opslag en back-up van gegevens, verwijzen ze naar branchedeskundigen als het gaat om kwaliteit en bruikbaarheid. Managers zien data als relevant in de context van digitalisering, maar beschouwen datagerelateerde problemen vaak als kleine details die weinig strategisch belang hebben. Het is dus vanzelfsprekend dat bedrijven een datastrategie moeten hebben.

Maar wat is de reikwijdte van een effectieve strategie en wie wordt er door beïnvloed? Waarom is het zo moeilijk om toegevoegde waarde te creëren uit data? Welke zakelijke, technische en organisatorische uitdagingen moeten worden opgelost? Welke benaderingen volgen bedrijven en welke voordelen zijn er tot nu toe behaald? Welke conceptuele, architecturale en technologische benaderingen kunnen deze inspanningen ondersteunen?

Veel intentieverklaringen over data, maar serieuze investering ontbreekt

In principe is iedereen het erover eens dat data belangrijk is en dat het gericht gebruik ervan een beslissende bijdrage kan leveren aan betere bedrijfsresultaten. Maar feit is dat datagebruik tegenwoordig veel te moeilijk is. Investeren in verbeteringen heeft echter meestal geen echte prioriteit. Met name beslissers hebben weinig inzicht in hun datagerelateerde problemen en de voordelen van potentiële investeringen.

Best-in-class bedrijven lopen hierin echter voorop: ze hebben al transparantie gecreëerd over de waarde van data en wat er uit te halen valt. Daarmee hebben ze de basis gelegd om besluitvormers te overtuigen om te investeren.

Een datacatalogus zorgt voor transparantie, maar vereist buy-in van zakelijke gebruikers

Het benutten van data vereist allereerst transparantie: het vinden, begrijpen en gebruiken van de juiste data voor individuele behoeften. Daarbij staat eenvoud voorop – voor dataconsumenten uit zowel business als IT. Het geven van een gemakkelijk toegankelijke beschrijving van individuele gegevensbronnen en hun afhankelijkheden en verwerkingsstromen is een belangrijke stap. Datacatalogusplatforms zijn hiervoor ideaal. De bruikbaarheid van datadocumentatie voor zakelijke gebruikers staat en valt met een overkoepelende zakelijke woordenlijst. In de meeste gevallen zal dit echter niet mogelijk zijn zonder de actieve bijdrage van business data experts.

De democratisering van gegevens vereist een nieuwe deal over hoe gegevens in de hele onderneming worden verwerkt

Onvoldoende kwaliteit en beschikbaarheid van data zijn drijfveren voor selfservice analytics. Dit bevordert echter een wildgroei aan verschillende data-interpretaties en heeft een negatief effect op de efficiëntie. Bruikbaarheid van data begint waar de data wordt geproduceerd. Dataproducenten moeten begrijpen en er rekening mee houden welke datagerelateerde behoeften dataconsumenten hebben. Tegelijkertijd moeten dataconsumenten de vereisten en beperkingen van dataproductieprocessen begrijpen.

Bedrijven hebben een “NEW DEAL” nodig tussen gegevensproducenten en gegevensconsumenten die de drie belangrijkste uitdagingen voor het verbeteren van de gegevensverwerking effectief aanpakt: tijdsbesteding, een gebrek aan transparantie van gegevenswaarde en onvoldoende gegevenskwaliteit. Het doel is om op een coöperatieve en iteratieve manier bedrijfsdata te optimaliseren in termen van een gemeenschappelijke visie en zo de digitale transformatie op basis van data te versnellen.

Architectuur en technologie spelen een belangrijke rol in de transitie naar een datagedreven onderneming

Architectuur en technologie voor data en analyse wordt vaak uitsluitend geassocieerd met datawarehouse- en datameeromgevingen. Het succesvol benutten van data begint echter niet alleen met lokaal dataverbruik. Enerzijds moeten systemen die slimme processen ondersteunen een sterkere focus hebben op hoogwaardige datageneratie.

Daarnaast moet hun architectuur geschikt gemaakt worden voor digitalisering. Dit impliceert zowel functionele als gegevensbeheervereisten. De ontwerpaanpak moet holistisch zijn en aansluiten bij de vereisten van klassieke BI- en data- en analyselabs. Eindgebruiksvriendelijke technologieën moeten ervoor zorgen dat zakelijke gebruikers daadwerkelijk empowered worden op het gebied van datademocratisering.

Om een ​​datagestuurde onderneming mogelijk te maken, is een fundamentele cultuurverandering nodig die wordt aangestuurd door het managementniveau

Technologie is een enabler, maar niet de driver voor datagedreven werken. Individuen passen zich aan het bedrijfssysteem aan. Bedrijfscultuur en organisatie moeten daarom opnieuw op elkaar worden afgestemd. In dit opzicht zijn de algemeen aanvaarde bottom-upbenaderingen van digitale transformatie zeer beperkt in hun impact.

Maatregelen zoals het vastleggen van duidelijke verantwoordelijkheden voor data in de branche, investeren in datageletterdheid door gerichte ontwikkeling en training van personeel en het ontwikkelen van de bedrijfsdatacultuur van “need to know” naar “right to know” vereisen strategische oriëntatie en actieve ondersteuning door het uitvoerende niveau. Je hebt ook een multifunctioneel team nodig van middenkaderdirecteuren en managers die er belang bij hebben een datagestuurde organisatie te worden.

Infographic van de belangrijkste bevindingen

Een checklist voor datastrategie voor de reis naar de datagedreven onderneming

Maak gebruik van uw gegevens

Een checklist voor datastrategie voor de reis naar de datagedreven o
nderneming

Vraag nu het gratis rapport aan

Meer informatie over ?

Een checklist voor datastrategie voor de reis naar de datagedreven onderneming

Wij vertellen er graag meer over tijdens een gesprek met onze BI experts.

Meer kennis uit deze categorie

Is Power BI gratis te gebruiken?

Microsoft Power BI is een datavisualisatiesoftware waarvan de acceptatie snel toeneemt onder op gegevens gebaseerde bedrijven. Als u een business intelligence-portfolio, Power BI is ongetwijfeld