Gegevensbeheer en het internet der dingen

Gegevensbeheer en het internet der dingen

Meer weten over :

Gegevensbeheer en het internet der dingen

Gegevensbeheer en het internet der dingen

Miljarden dingen met sensoren omringen mensen en hun leven. Deze internet van dingen (IoT) interactie met mensen, huizen, fabrieken, werkplekken, steden, boerderijen en voertuigen. Gartner voorspelt dat IoT-technologie tegen 2021 in 95 procent van de elektronica voor nieuwe productontwerpen zal zitten, van wearables tot medische apparaten en nog veel meer.

IoT belooft bruikbare informatie, waardoor gezondheidsproblemen eerder kunnen worden opgespoord, geschiktheid kan worden gecontroleerd, goederen beter en veiliger kunnen worden gevolgd en voedsel efficiënter kan worden geproduceerd.

Al deze zaken zorgen echter voor veel herrie door verzenden van een groot volumes en soorten informatie op bijna lichte snelheid. Het beheren van al deze IoT-gegevens betekent het ontwikkelen en uitvoeren van architecturen, beleid, praktijken en procedures die op de juiste manier voldoen aan de behoeften van de volledige gegevenslevenscyclus, wat unieke uitdagingen met zich meebrengt. Traditionele big data-benaderingen en infrastructuur moeten worden heroverwogen en uitgebreid.

Veelvoorkomende problemen bij IoT-gegevensbeheer

Werken met internet van dingen gegevens vereisen een kortere tijdspanne dan met gegevens verzameld van mensen. Enquêtegegevens van opmerkingen en acties van mensen komen bijvoorbeeld meestal binnen enkele minuten, uren of dagen binnen in plaats van seconden. Hierdoor hadden managers wellicht wat meer flexibiliteit bij het beslissen welke gegevens ze moesten selecteren, en glipten er minder irrelevante gegevens door. IoT daarentegen creëert zijn eigen ecosysteem, waardoor drie typische problemen met gegevensbeheer worden verergerd:

  • Schaalbaarheid en flexibiliteit: De enorme omvang van IoT-dataverkeer en de directheid ervan maakt deze kwestie van gegevensbeheer het meest urgent. Gezien het feit dat het aantal IoT-apparaten met de tijd zal toenemen, bijvoorbeeld van 40 naar 400 apparaten, hoe kan een IoT-architectuur dit dan mogelijk maken? Hoe kan IoT zijn verbonden, waardoor real-time verwerking en analyse door mensen en dingen mogelijk is, omdat IoT-gegevens een korte houdbaarheid hebben? Als IoT-gegevens eenmaal ergens komen, hoe kunnen ze dan worden opgeslagen, zodat er voldoende ruimte is voor nieuwe informatie? Hoe kunnen in- en uitgangen door sensoren stromen zonder verstopt te raken? Moeten IoT-gegevens toegang nodig hebben tot niet-sensorgegevens (bijv. Metadata over gebruikers en wachtwoorden), hoe kan het ding dan dergelijke informatie verkrijgen en begrijpen?
  • Veiligheid: Gartner’s onderzoek laat zien dat beveiliging een grote uitdaging is voor organisaties die IoT-oplossingen plannen en implementeren. Het schat dat tot 2022 de helft van alle beveiligingsbudgetten voor IoT naar het herstel van fouten zal gaan. Het voorkomen van ongeautoriseerde toegang is voorop. Newsweek meldde dat bijna de helft van alle Amerikaanse bedrijven die IoT gebruiken, is getroffen door inbreuken op de beveiliging, en dat de kosten enorm kunnen zijn – meer dan 20 miljoen voor grote bedrijven.

Maar dit is slechts een deel van het probleem. Organisaties moeten voldoen aan de nationale regels en voorschriften voor het beveiligen van gegevens. Een belangrijke verordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 van kracht wordt, kan mogelijk aanzienlijke boetes opleveren voor niet-naleving.

Om de complexiteit te begrijpen, neemt u het voorbeeld van een koelkast die de eigenaren ervan op de hoogte stelt dat eieren en melk zijn verlopen. Het plaatsen van die informatie op internet zonder toestemming van de eigenaar, zelfs alleen om deze te archiveren, zou in strijd zijn met de regelgeving zoals de AVG. Maar een koelkastbezitter wil misschien dat zijn supermarkt ervoor zorgt dat eieren en melk op voorraad zijn. Functionerende sensoren hebben toegang nodig tot de juiste informatie.

Om het energieverbruik te verbeteren, de fluidOps Information Workbench verbindt sensoren met energieontologieën, geleverd door het Noorse StatOil, met een Duitse leverancier van energiebeheersystemen die IoT-sensorgegevens analyseert. De introductie van beveiligingsbarrières die de essentiële informatiestroom tussen deze entiteiten verhinderen, zou contraproductief zijn.

  • Nuttigheid: Lewis Kaneshiro stelt dat gegevens heeft de meeste waarde wanneer het binnenkomt, en het neemt gestaag af naarmate de gegevens in de opslag zitten. IoT vertrouwt op snelle gegevens, om nu de inzichten te krijgen. Functies zoals adaptief onderhoud, beveiligingsmonitoring, voorspellende reparatie en procesoptimalisatie zijn afhankelijk van realtime gegevens.
  • Veiligheid: Houd rekening met de fataliteit van het autonome voertuig van Uber in Arizona. Omdat het avond was, hebben de sensoren van de auto mogelijk de voetganger in het donker niet herkend om die informatie te gebruiken om te vertragen. Als de sensoren van de SUV deed de voetganger herkennen, dan heeft het die informatie nog steeds niet effectief gebruikt.
  • Filteren: Hoe moeten sensordata en effectief worden gefilterd? Welke soorten datafilters moeten worden gebruikt voor welke soorten sensoren? Hoe zit het met onjuiste informatie die door een sensor wordt geregistreerd (bijvoorbeeld een voetganger als een andere auto registreren)? Hoe kunnen dergelijke valse gegevens worden weggegooid? Hoe kunnen de gegevens van het IoT worden gecontroleerd op kwaliteit?

Gezien de complexiteit en urgentie van IoT-problemen, is het geen wonder dat de wereldwijde IoT-gegevensbeheer De marktomvang zal naar verwachting groeien van $ 27,54 miljard in 2017 tot $ 66,44 miljard in 2022.

IoT-gegevensbeheer: strategieën en oplossingen

Gelukkig bestaan ​​IoT-datamanagementstrategieën uit eerdere technologieën en methoden. Christy Pettey uit Gartner citeert Ted Friedman zei: “Veel van dezelfde tools en technologieën voor datamanagementinfrastructuur die worden toegepast op meer traditionele gebruiksscenario’s, kunnen op de een of andere manier worden gebruikt om IoT te ondersteunen.” Denk bijvoorbeeld aan:

  • Edge computing: In edge computingworden gegevens verwerkt in de buurt van de gegevensbron of op de rand van het netwerk, terwijl in een typische cloudomgeving de gegevensverwerking plaatsvindt op een gecentraliseerde gegevensopslaglocatie. Door sommige gegevens lokaal te verwerken en te gebruiken, bespaart IoT opslagruimte voor gegevens, verwerkt informatie sneller en gaat het tegemoet aan beveiligingsuitdagingen.

Mocht een koelkast de temperatuur moeten verlagen naar de wensen van de eigenaar, dan kan dit op het thuisnetwerk of zelfs alleen door het apparaat zelf. Informatie over een storing in de thermostaat of een benodigde oplossing kan lokaal worden opgeslagen en voor verdere analyse naar de fabrikant of de cloudomgeving van de leverancier worden gestuurd. Wanneer ontwikkelaars een patch voor het probleem hebben, kan deze worden verpakt en via de cloud worden verzonden en lokaal worden geopend door het apparaat, dat de meeste code-updates en intensieve verwerking zou afhandelen, misschien via een microservice.

In de tussentijd, aangezien alleen de benodigde hoeveelheid gegevens buiten het huis naar de verkoper of fabrikant gaat, is het minder waarschijnlijk dat ongeautoriseerde persoonlijke informatie wordt gedeeld.

  • Gegevensbeheer: Data Governance beperkt beveiligingsrisico’s door de toegang tot informatie te definiëren. Gegevensbeheer beschrijft de autoriteit en controle over het beheer van gegevensactiva. Eerder beschreef Data Governance een IT-centric service. In de IoT-wereld wordt Data Governance belangrijker voor elke gebruiker.

Een typisch huishouden heeft geen IT-afdeling, dus Data Governance wordt de verantwoordelijkheid van de typische consument. Consumenteneducatie over hoe individuele gegevens effectief kunnen worden beheerd, zal van het grootste belang worden.

Iedereen die beslissingen moet nemen over het instellen of gebruiken van een apparaat, heeft hoogwaardige informatie nodig die kan worden gebruikt. Deze aanvullende vereiste van Data Governance is de sleutel tot Gegevensbeheer 2.0. Met IoT zal Data Governance een algemeen begrip moeten worden.

  • Metadatabeheer: Om IoT-data bruikbaar te maken, spelen metadata een essentiële rol. Metadata beschrijft “gegevens in context, ”Zei Donna Burbank. Goede metagegevens geven een apparaat aan welke informatie op welk punt moet worden gebruikt en hoe deze moet worden gebruikt.

Metadata bieden ook een kern voor geautomatiseerde systemen om deep learning te doen. In het geval van geautomatiseerde voertuigen bieden metadata reiscontext, waardoor autorijden veiliger wordt, wat kan bijdragen aan het redden van het leven van een voetganger. Thor Olavsrud bij CIO parafraseert Emily Williams als volgt: “Om zinvolle inzichten te extraheren en de operationele efficiëntie te vergroten, zijn flexibele, geïntegreerde tools nodig waarmee gebruikers snel gegevens kunnen opnemen, voorbereiden, analyseren en beheren.” Metadatamanagement is daarbij essentieel.

Gartner voorspelt dat de Metadata Management-oplossing zal groeien naarmate bedrijven continu de gegevens beheren die worden gegenereerd door sensortypen, functies, locaties, fabrikanten en serienummers.

IOT-gegevensbeheer in de toekomst

Hoewel edge computing, gegevensbeheer en metadatabeheer bedrijven zullen helpen om te gaan met schaalbaarheid en flexibiliteit, beveiliging en bruikbaarheid, is dit slechts een begin.

Ted Friedman, Vice President en Distinguished Analyst bij Gartner, verklaart dat een derde van de IoT-oplossingen zal worden stopgezet voordat ze worden geïmplementeerd vanwege een gebrek aan datamanagement- en analysemogelijkheden die zijn aangepast voor IoT. Hij merkt op dat organisaties moeten moderniseren op verschillende belangrijke gebieden, waaronder het invoeren van nieuwe datamanagementtechnologieën en -platforms, naast het creëren van nieuw datagovernancebeleid. Om IoT te laten gedijen, moet datamanagement modernere infrastructuren en de technologieën bevatten om deze te ondersteunen.

Afbeelding gebruikt onder licentie van Shutterstock.com