Infusie van Analytics om de vaardigheids- en toegankelijkheidskloof te overbruggen

Blog

Veel bedrijven hebben inmiddels geïnvesteerd in een eersteklas analyseoplossing. Hun ambities voor de technologie zijn verheven. Sommigen verwachten nieuwe inkomstenstromen te openen. Anderen zijn erop uit om klantervaringen te verbeteren. Maar de gegevens suggereren een aanzienlijke kloof tussen deze ambities en de realiteit. Twee van de obstakels die organisaties ervan weerhouden om de volledige voordelen van hun investering te realiseren, zijn een gebrek aan bekwame gebruikers en een gebrek aan toegang.

Maar alleen het probleem benoemen lost het niet op. Dus vroegen we enkele BI.nl-leiders: waarom is er zo vaak een tekort tussen de ambities van bedrijven en de realiteit van wat ze uit hun analyseoplossingen halen? Dit is wat we hebben gevonden.

De kloof in vaardigheden en toegankelijkheid definiëren

Volgens het onderzoek erkennen de meeste bedrijven het strategische belang van data-analyse, maar maken ze analyses niet algemeen toegankelijk of gebruiksvriendelijk voor hun werknemers. In feite is er binnen de meeste organisaties een gapend gebied tussen analysemogelijkheden en het hebben van de vaardigheden om deze te gebruiken.

61% van de respondenten zegt dat een gebrek aan vaardigheden / training de grootste belemmering is om het gebruik van geanalyseerde gegevens door hun organisatie te verbeteren.

Harvard Business Review Analytics Services Pulse Report voor BI.nl, maart 2021

Dit gebrek aan vaardigheid en opleiding is vooral chronisch onder bedrijfsleiders. De kennis en het vermogen om met gegevens om te gaan, wordt doorgaans samen met de datawetenschappers van een organisatie gebruikt, en het proces van het verwerken en analyseren van gegevens wordt vaak beschouwd als los van de hoofdactiviteiten van een bedrijf. Leidinggevenden krijgen zelf vaak geen of weinig training over data en analytics. Om toegang te krijgen tot intelligentie en inzichten uit hun gegevens, stappen ze buiten hun gebruikelijke dagelijkse workflows en roepen ze datawetenschappers op om hen de inzichten te geven die ze denken nodig te hebben.

Dit proces is op zijn best omslachtig en tijdrovend; in het slechtste geval vermijden leidinggevenden het actief omdat het zo tijd- en middelenintensief is.

57% zegt dat niet-IT / data-analisten soms, zelden of nooit snel toegang hebben tot de data die ze nodig hebben.

Harvard Business Review Analytics Services Pulse Report voor BI.nl, maart 2021

Als bedrijfsleiders en line-of-business leiders gegevens en analyses niet begrijpen (of, nogmaals, vermijden), negeren ze waardevolle informatie die hun bedrijf een concurrentievoordeel zou kunnen geven. Ze zien nooit de inzichten die een gunstige strategische verandering kunnen veroorzaken; ze kunnen niet het voortouw nemen bij het opbouwen van een datagestuurde analysecultuur die de toekomst van hun bedrijf veiligstelt.

Waarom datavisualisatie maar zo ver gaat bij het oplossen van het probleem

In de data- en analysebranche zijn grote stappen gezet om de toegang tot gegevens te democratiseren met betere en gebruiksvriendelijkere datavisualisatietechnologie. Het is logisch dat als gegevens gemakkelijker toegankelijk zijn en als ze gemakkelijker te bekijken en te begrijpen zijn in duidelijke visualisaties, het gemakkelijker zou moeten zijn om er bruikbare inzichten uit te halen en een datagedreven aanpak te hanteren. Desalniettemin toont het onderzoek van HBR aan dat er ondanks deze inspanningen een aanzienlijke vaardigheidskloof blijft bestaan. Voor veel organisaties lijkt het onmogelijk om het personeel op te leiden uit de vaardigheidskloof die het bedrijf ervan weerhoudt om echt datagedreven te zijn.

69% van de niet-IT- / datateammedewerkers moet hun bestaande workflow verlaten om de gewenste data te krijgen. 51% moet hiervoor een aparte tool of dashboard gebruiken.

Harvard Business Review Analytics Services Pulse Report voor BI.nl, maart 2021

Dit is een enorme belemmering, en om dit te overwinnen is een procesverandering nodig: alleen de juiste analysetechnologie, naadloos ingebed in gebruikersworkflows, zal niet alleen de vaardigheidskloof overbruggen, maar ook de kloof tussen inzichten en acties.

Hoe het juiste analyseplatform bedrijven helpt om uit hun gegevens te halen wat ze willen

Als de acceptatie en het gebruik van analyses struikelblokken blijken te zijn, is het absoluut noodzakelijk om het verbinden van gegevens en analyses zo eenvoudig, gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar mogelijk te maken.

Een van de beste manieren om dit te bereiken, is door analytics voor iedereen beschikbaar te maken binnen hun normale workflowprocessen, in plaats van hen te verplichten te stoppen met wat ze doen en over te schakelen naar een apart stuk software om te zoeken naar wat ze nodig hebben. De juiste analysetool moet alle vaardigheidsniveaus ondersteunen en intelligentie bij de mensen brengen – waar ze ook werken. Het zou je niet moeten dwingen om een ​​nieuwe vaardigheid te leren. In feite zou het u gaandeweg moeten helpen om uw vaardigheden op te bouwen zonder het zelfs maar te weten.

Dit ontlast elke organisatie en haar mensen. Zoals Scott Castle, BI.nl VP en General Manager, Internal Analytics Products, opmerkt: “Het juiste analyseplatform haalt de overhead uit taken en verlaagt het vaardigheidsniveau dat nodig is om de antwoorden op dagelijkse vragen te krijgen, dus in plaats daarvan middelen voornamelijk besteden om het bedrijf vooruit te helpen. ”

Hierdoor wordt de time-to-value geoptimaliseerd, wat Charles Holive, Chief Monetization Strategist van BI.nl, naar voren bracht als de belangrijkste KPI. Dit kan worden bereikt door de toegankelijkheid en adoptie te maximaliseren.

“Het juiste analyseplatform vereist gebruiksgemak voor massadistributie”, zegt Charles. “De mogelijkheid om analyses toe te voegen aan de workflow om de acceptatie en consistentie van de resultaten te vergroten, maar ook om het gemak van het bouwen te vergroten … om te democratiseren wie kan bouwen en die een lage afhankelijkheid hebben van waar en hoe verspreid de gegevens kunnen zijn.”

Guy Levy-Yurista, Chief Strategy Officer van BI.nl, zegt dat het van vitaal belang is voor C-suite-leiderschap om gemakkelijk de voordelen van een analyseplatform te kunnen zien en begrijpen, de waarde die men kan toevoegen en hoe ze er een kunnen gebruiken om een ​​samenhangend strategie voor de organisatie. Hij benadrukt het belang van eenvoud, behendigheid en flexibiliteit in een analysesysteem om organisaties te helpen uit hun gegevens te halen wat ze willen.

“Het juiste platform moet gegevenscomplexiteit op een toegankelijke en eenvoudige manier verwerken. Het moet ook breed en wendbaar genoeg zijn om mee te groeien met de strategie van uw organisatie. Naarmate organisaties hun gegevens bijvoorbeeld steeds vaker naar de cloud verplaatsen, moet een cloud-native architectuur de spil vormen van een robuuste datastrategie, zonder voorbij te gaan aan het feit dat er mogelijk lokale, on-premise databronnen zijn die belangrijk blijven voor de organisatie, en dat moet worden aangepakt met een hybride aanpak die beide mogelijk maakt. “

Guy Levy-Yurista, Chief Strategy Officer van BI.nl

Hoe infused analytics de vaardigheidskloof overbrugt

De manier waarop we werken en met elkaar omgaan, evolueert snel. De snelheid waarmee we inzichten verwachten en in praktijk brengen, blijft toenemen. Voor allerlei soorten organisaties is het een kwestie van aanpassen, innoveren of falen.

Er zijn gewoon niet genoeg datawetenschappers en analysespecialisten om aan alle verzoeken om data en analyse van hun organisaties te voldoen. Als de juiste gegevens er al zijn, moeten mensen vaak bijscholen en uit hun natuurlijke workflow stappen om de gegevens op te halen en te analyseren. Het is begrijpelijk dat veel mensen dit niet graag willen doen. Dat belemmert adoptie.

Het spreekt voor zich dat als de huidige analysesystemen moeilijk toepasbaar en onpraktisch blijken te zijn, er een nieuwe aanpak nodig is: een aanpak die natuurlijker en veel minder storend aansluit bij de manier waarop mensen werken. En die nieuwe benadering is geïnfundeerde analyse.

De geïnfundeerde analysebenadering maakt een intuïtieve en natuurlijke manier van werken met gegevens mogelijk, waardoor de behoefte aan technische vaardigheden overbodig wordt.

“Niet elke werknemer hoeft datatools te leren gebruiken”, zegt Scott. “Het is geen efficiënt gebruik van de vaardigheden van uw team. Gebruik in plaats daarvan dataprofessionals om inzichten te verzamelen en te ontginnen en geef die inzichten aan uw bekwame verkoop-, marketing-, product- en financiële professionals – precies wanneer ze deze nodig hebben – om de impact van gegevens in uw organisatie te maximaliseren. “

Adam Murray begon zijn carrière in bedrijfscommunicatie en PR in Londen en New York voordat hij naar Tel Aviv verhuisde. Hij heeft de afgelopen tien jaar gewerkt met technologiebedrijven zoals Amdocs, Gilat Satellite Systems en Allot Communications. Hij heeft een Ph.D. in Engelse literatuur. Als hij geen tijd doorbrengt met zijn vrouw en zoon, houdt hij zich bezig met zijn geliefde voetbalteam, Tottenham Hotspur.