Navigeer door prijsuitdagingen in het nieuwe normaal met behulp van gegevens en analyses

Klik voor meer informatie over auteur Devansh Sharma.

Terwijl de wereld langzaam en geleidelijk aan het herstellen is van de pandemie, openen markten zich, beginnen bedrijven weer en keren klanten terug, maar het nieuwe normaal is nog vol onzekerheid.

Wat het betekent voor bedrijven

Vraag en productie zijn over sectoren heen gekrompen; voor sommigen is het gedaald tot wel 8 tot 10 procent ten opzichte van het pre-pandemische niveau.

Deze momentopname van een McKinsey & Company rapport over de impact van COVID-19 op geavanceerde industrieën weerspiegelt duidelijk deze daling van de vraag.

Dit is niet nieuw, aangezien elk evenement met een zwarte zwaan wordt gevolgd door pessimisme op de markten. Klanten worden kostenbewust, de vraag loopt terug en boardrooms zijn gevuld met vragen over duurzaamheid. Dergelijke ongunstige scenario’s vereisen een transformationele benadering van strategie. Stalwarts kunnen deze tijden niet doorkruisen op basis van hun vroegere glorie. Ze moeten snel denken, sneller solliciteren en juiste koers razendsnel.

Elk bedrijf zou zijn prijsstrategie onder de loep moeten nemen om door deze uitdagende tijden te navigeren. Organisaties moeten granulair werken en een duidelijk beeld hebben van prijsgegevens die op SKU-niveau komen. Sommige van de grote spelers zijn hier al mee begonnen, maar de meeste industrieën zitten over het algemeen nog steeds vast op hun orthodoxe manier.

Dit is het moment om de adoptie van analytics-discussie uit de boardroom te halen en data en inzichten ons te laten helpen door deze onzekere periode te zeilen.

Welke maatregelen kunnen organisaties helpen door het nieuwe normaal te navigeren

Gegevens integratie: Data in silo’s is een langdurige uitdaging van de industrie, maar in de huidige tijd heeft dit onze onverdeelde aandacht nodig. Inzichten uit de gegevens worden gezien als het wondermiddel voor het huidige probleem van een vertraging van de vraag. Hoe meer we gegevens verzamelen en harmoniseren, hoe beter onze prognoses en voorspellingen zullen zijn, wat verder zal helpen bij snellere beslissingen. Er zijn organisaties die al tientallen jaren gegevens vastleggen, maar ze missen het systeem om er inzichten uit te halen.

Gegevens harmoniseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is een enorme inspanning voor organisaties, aangezien gegevens in sommige gevallen in TB’s naar PB’s lopen; het is een gigantische taak om alles op één plek te krijgen. Het moet in ten minste twee fasen gebeuren. In de eerste fase moeten organisaties gegevens uit belangrijke gegevensbronnen integreren, wat kan helpen bij dynamische prijsstelling en vraag- en productieprognoses. In de tweede fase moeten ze een vergelijkbare activiteit uitvoeren via andere gegevensbronnen zoals HR, financiën, administratie, enz.

Trends identificeren: Zodra de gegevens zijn geharmoniseerd, moeten gegevens- en analyseteams zich concentreren op het identificeren van trends in prijsstelling en eisen voor de producten op SKU-niveau. Ze moeten proberen om bij deze activiteit zoveel mogelijk granulariteit te bereiken, waaronder de volgende:

Segmentatie:

  • Segmenteer de producten: Onzekere tijden (zoals vandaag) vereisen een gedetailleerde benadering van zaken. Organisaties moeten verder gaan dan hun aanpak op hoog niveau op basis van productmix, productportfolio en standaardprijzen. Deze tijden rechtvaardigen een meer gedetailleerde kijk op productportfolio’s om kansen te identificeren om inkomsten te behouden of te laten groeien.

Organisaties moeten elk product benchmarken op een prijszettingsmacht vs. concurrentiematrix en op zoek gaan naar de producten in elke markt waar ze de prijszettingsmacht beheersen, aangezien deze producten voor hen winnen.

  • Segmenteer het klantenbestand: Segmentatie is een krachtige techniek. Het kan niet alleen worden gebruikt om het winnende product te achterhalen, maar ook om meer over de klant te weten te komen. Organisaties moeten het klantenbestand segmenteren op basis van specifieke kenmerken zoals waardedrivers (bijvoorbeeld snelheid van levering), type relatie, branche, etc. – en kijken uit naar de winnende klantsegmenten. Het antwoord op een hogere omzet ligt in de samensmelting van winnende klantsegmentatie en winnende producten.

Prijsanalyse / prijsbepaling op basis van producten en regio’s: Met geïdentificeerde kansen, moeten marketing- en analyseteams hand in hand werken om een ​​overtuigende waardepropositie te creëren van winnende producten voor de geïdentificeerde klantsegmenten.

Zo zouden auto-OEM’s (die lagers, lichten en assen produceren) het klantenbestand kunnen opsplitsen in tweewielers en vierwielers. De vraag vanuit het tweewielersegment heeft al pre-pandemische niveaus bereikt en groeit sneller dan de vraag vanuit het vierwielersegment.

Als de OEM ons prijszettingsvermogen versus concurrentiedominantie-raamwerk gebruikt, zou het de kansen kunnen identificeren en de productie voor het tweewielersegment kunnen opvoeren en ook de prijsstelling opnieuw kunnen definiëren.

Real-time tracking: De klus is nog niet geklaard. Een duidelijk onderscheidende factor in deze tijd is de reactietijd van organisaties; dynamiek is de sleutel tot overleven en bloeien in deze tijden. Met de sociale media-revolutie die zich het afgelopen decennium heeft voltrokken, reageren consumenten snel op de geïntroduceerde veranderingen. Organisaties moeten hiermee gelijke tred houden en een robuust mechanisme ontwikkelen om brede reeksen externe gegevensbronnen te verzamelen en analyseren – zoals webverkeerpatronen, dagelijkse detailhandelspaneldata en online prijzen, en dit alles opnemen in het prijsmodel. verdere hulp bij het bouwen van een gracht rond prijsstelling.

Organisaties doorkruisen onontgonnen terrein in deze pandemie en zien gaandeweg subtiele veranderingen in klantgedrag en vraagpatronen. Deze veranderingen zijn begonnen als subtiele aanwijzingen, maar zullen evolueren naar patronen op de lange termijn. Organisaties moeten deze subtiele aanwijzingen oppikken en robuuste mechanismen ontwikkelen die op de lange termijn hun grachten kunnen worden en de kloof met hun naaste concurrenten kunnen vergroten.

follow:
admin

admin

Related Posts

Een korte geschiedenis van gegevensbeheer

Datamanagement is de organisatie van gegevens, de stappen die worden gebruikt om efficiëntie te bereiken en informatie uit die gegevens

Datakans klopt! Moet je antwoorden?

Klik voor meer informatie over auteur Kartik Patel. Als zakenmensen krijgen we vaak te maken met wat misschien een geweldige

Een korte geschiedenis van gegevensbeheer

Datamanagement is de organisatie van gegevens, de stappen die worden gebruikt om efficiëntie te bereiken en informatie uit die gegevens

Datakans klopt! Moet je antwoorden?

Klik voor meer informatie over auteur Kartik Patel. Als zakenmensen krijgen we vaak te maken met wat misschien een geweldige