Wat is een gegevensdemocratie?

Een datademocratie beschrijft een methodologisch kader van waarden en acties die de schade voor het publiek of de typische gebruiker ten goede komen en minimaliseren. Organisaties zoals Gegevens voor democratie, geïnitieerd door Bloomberg en BrightHive, en projecten zoals Gegevens voor democratie, opgericht door de Universiteit van Washington om Myanmar te helpen bij de overgang naar een datademocratie, zijn leidende ideeën en debatten die de datademocratie vormgeven.

Hoewel de details over datademocratieën nog in ontwikkeling zijn, bestaat er overeenstemming over enkele belangrijke ideeën. Een datademocratie valt uiteen in ten minste zes principes:

 • De gemiddelde eindgebruiker heeft toegang tot informatie in elk digitaal formaat.
 • Niet-specialisten moeten in staat zijn om gegevens te verzamelen en te analyseren of om deel te nemen aan selfservice zonder hulp van buitenaf, met name van IT, nodig te hebben.
 • Individuele privégegevens moeten worden beschermd, zoals bepaald door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Datakwaliteit is een must.
 • Technologieën zoals Augmented Analytics, NoSQL, dashboards en selfservicetools, zoals die gemaakt door Collibra, Teradata, en Unilog, spelen een belangrijke rol bij het versterken van niet-technische mensen in een datademocratie.
 • Data-ethiek moeten gegevensdemocratieën begeleiden.

Andere definities van gegevensdemocratieën zijn onder meer:

 • Een ‘self-service predictive analytics’-omgeving (Paramita Ghosh).
 • Een context waarin “medewerkers op de hoogte zijn van en deelnemen aan Data Governance” (Collibra).
 • Een situatie waarin “informatie in een digitaal formaat toegankelijk is voor de gemiddelde eindgebruiker en niet-specialisten gegevens kunnen verzamelen en analyseren zonder hulp van buitenaf” (TechTarget).
 • Een gunstige en verbeterde relatie tussen “technologie, overheid en samenleving” (Gegevens voor democratie).

Bedrijven zijn geïnteresseerd in datademocratieën om:

 • Voldoen aan regelgeving.
 • Gegevens opsplitsen poortwachter en silo’s in organisaties.
 • Schakel transparantie in gegevens in.
 • Verbeter de relaties tussen IT en business.
 • Identificeer snel inzichten die inkomsten genereren.

Afbeelding gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Table of Contents

Vragen voor onze consultants?

Twijfel niet en neem direct contact met ons op met uw vraagstuk.