Prognoses en simulaties ondersteunen modern bedrijfsbeheer

Prognoses en simulaties ondersteunen modern bedrijfsbeheer

Gratis data advies nodig? maak een afspraak.

Goede beslissingen in dynamische tijden – voorspellingen en simulaties ondersteunen modern bedrijfsmanagement

Markten en concurrentie zijn tegenwoordig zeer dynamisch en complex, en de toekomst wordt gekenmerkt door onzekerheid, niet in de laatste plaats vanwege COVID-19. Deze onzekerheid speelt momenteel in de voorhoede van iedereen. Het voldoen aan de behoeften van de klant en het veiligstellen van de solvabiliteit in volatiele markten vereisen beide snelle beslissingen en doortastende actie. 

Bedrijfsplanning en -prognoses moeten efficiënt worden uitgevoerd, in kortere cycli en snel worden bijgewerkt voor een gefundeerde besluitvorming. Het dynamische planningsproces moet sneller zinvolle resultaten opleveren en moet daarom sterk geïntegreerd en geautomatiseerd zijn.

Statische methoden en verouderde tools mislukken in een dynamische omgeving

Markten en concurrentie worden steeds dynamischer. 89 procent van de bedrijven – ongeacht hun grootte, regio of branche – bevestigt dit uit ervaring. Dit resulteert in toenemende concurrentiedruk, gedreven door innovatie, complexiteit en veranderende sociale en politieke omstandigheden. De wereldwijde COVID-19-pandemie verergert de situatie verder.

Toenemende dynamiek vraagt ​​om aanpassingen van het bedrijfsmanagementproces – evenals strategische planning en prognoses – om aan de groeiende eisen te voldoen. Een dynamische omgeving vereist flexibele beslissingsondersteuning en korte termijn updates van doelstellingen en prognoses. Bedrijven ervaren een toenemende druk om te veranderen, vooral door technologische vooruitgang (59 procent). Digitalisering is daarbij een belangrijke drijfveer.

Individuele klantvoorkeuren (53 procent), verantwoordelijkheid voor het milieu (46 procent) en toenemende wereldwijde concurrentie (45 procent) zorgen er echter ook voor dat organisaties zich aanpassen. Van alle kanten wordt er op bedrijven een toenemende druk om te veranderen uitgeoefend. Onder deze omstandigheden kunnen alleen echt wendbare organisaties topprestaties leveren en gedijen in de markt.

Gerichte investeringen in infrastructuur en knowhow zijn de sleutel tot modernisering van de beslissingsondersteuning

Beslissers hebben actuele en hoogwaardige informatie nodig om de toenemende dynamiek het hoofd te bieden. Een efficiënte informatievoorziening en een hoge mate van aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden en eisen zijn essentiële doelen en doelstellingen die bedrijven op dit moment nastreven. Om snel goede beslissingen te kunnen blijven nemen, moeten organisaties hun plannen en prognoses regelmatig actualiseren en nauw integreren. Daarom stappen velen over van klassieke eindejaarsprognoses naar voortschrijdende prognoses (42 procent) en proberen ze prognoses steeds meer te automatiseren (43 procent). 

Prognoses worden dus een centraal managementinstrument en daarom maakt 85 procent van de bedrijven regelmatig prognoses voor het hele bedrijf of een deel ervan. Samen met simulaties en scenario-analyses leveren ze actuele managementinformatie voor beslissers. 

Bedrijven beschouwen de verbetering van de software die ze gebruiken (56 procent) als de belangrijkste investering voor het optimaliseren van planning en forecasting. Het is ook noodzakelijk om de onderliggende gegevens te verbeteren en de datageletterdheid te vergroten, evenals de methodologische competentie van degenen die betrokken zijn bij de dynamische planning.

Prognoses vervangen klassieke budgettering als centraal instrument voor bedrijfsmanagement

41 procent van de bedrijven actualiseert hun prognoses en projecties minstens één keer per maand om rekening te houden met gewijzigde marktsignalen voor strategisch management. Zonder gedegen softwareondersteuning kan deze hoge frequentie niet efficiënt en snel genoeg worden afgehandeld om inzichten voor beslissers te verkrijgen. Toenemende dynamiek leidt tot afnemende waarde afgeleid van klassieke jaarplanning (budgettering). Daarom is een hoge mate van automatisering nodig om prognoses snel en efficiënt bij te werken.

Om dit te bereiken streven veel organisaties naar een intensiever gebruik van voorspellende algoritmen, statistische methoden en machine learning (ML) modellen. 75 procent van de bedrijven bevestigt dat voorspellende modellen goede voorspellingen voor hen bieden, zelfs in volatiele markten.

Simulaties vormen de basis voor een gefundeerde analyse en evaluatie van alternatieve acties, kansen en risico’s

Het potentieel van simulaties als onderdeel van planning en prognoses is al lang bekend. Toch gebruikt slechts ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven regelmatig simulaties als basis voor besluitvorming. De toenemende dynamiek en de daarmee gepaard gaande onzekerheid hebben echter een enorme invloed op het belang van simulaties voor bedrijfsmanagement.

Ze helpen om mogelijke toekomstige ontwikkelingen en interne en externe effecten grondig te evalueren. De simulatie van scenario’s wordt zo een beslissende concurrentiefactor. Het stelt bedrijven in staat zich optimaal voor te bereiden op langetermijnontwikkelingen en tijdig kansen en risico’s te signaleren.

Moderne software voor bedrijfsplanning ondersteunt flexibele scenariomodellering en biedt centraal gegevensbeheer en krachtige berekeningen voor simulaties en analyses. De druk van toenemende dynamiek dwingt bedrijven om intensiever met simulaties en scenarioanalyses om te gaan.

64 procent van de deelnemers is van plan om in de toekomst een meer diepgaande benadering van planning en bedrijfsbeheer te volgen, terwijl 24 procent hun bereik al uitbreidt. Simulaties worden vaak gebruikt voor financiële planning (59 procent) met een aanzienlijk potentieel voor toekomstige uitbreiding in operationele en dynamische planning.

Prognoses en simulaties ondersteunen modern bedrijfsbeheer