ESG-gereedheid stimuleren: Avery Dennison CIO Nick Colisto deelt slimme eerste stappen

ESG-gereedheid stimuleren: Avery Dennison CIO Nick Colisto deelt slimme eerste stappen


Dit artikel is mede geschreven door Katherine Kennedy, een medewerker bij Metis Strategy.

Jarenlang was ESG weinig meer dan een sub-bullet of appendix-slide in de strategiekaarten van de meeste CIO’s. Maar de veranderende gevoeligheden van consumenten en een scherper toezicht door investeerders hebben ESG, en de rol van technologie daarin, bovenaan de agenda gezet. Bedrijfsstrategieën hangen ervan af.

ESG is nieuw terrein voor veel technologieleiders en snel aan de slag gaan is essentieel. In een recent onderzoek uitgevoerd door Lenovo zei 45% van de respondenten dat de CIO een cruciale rol zou moeten spelen bij het uitvoeren van de ESG-missie van de onderneming. Hoewel de reikwijdte van ESG natuurlijk veel breder is dan ecologische duurzaamheid, is de behoefte aan snelheid hier vooral groter nu de SEC regels gaat invoeren die beursgenoteerde bedrijven verplichten om hun emissiegegevens al in 2024 bekend te maken. Voor veel CIO’s vandaag de dag, de eerste vraag is vaak: waar begin ik?

Nick Colisto, SVP & CIO, Avery Dennison

Avery Dennison

Nick Colisto, SVP & CIO van Avery Dennison Corporation, heeft enkele ideeën. ESG is een prioriteit voor hem sinds hij bij het bedrijf kwam, dat een verscheidenheid aan labeling- en functionele materialen ontwerpt en produceert, zoals tapes en hechtingsoplossingen. Alleen al in de afgelopen jaren heeft zijn team een ​​webapplicatie gelanceerd die AD Circular aanstuurt, een programma voor het recyclen van gebruikt papier en folie voor etiketten. Het team ontwikkelde ook een ondernemingsbreed systeem voor het volgen van ESG-statistieken, zoals de uitstoot van broeikasgassen van bereik 1 en 2. Inzichten uit dat systeem worden regelmatig uitgelicht in de duurzaamheidsverslagen van het bedrijf.

Hieronder stelt Nick enkele gebieden voor waarop CIO’s kunnen beginnen met het creëren van een proactieve ESG-agenda die anticipeert op nalevingsvereisten:

Lees ook:  Hoe kunnen we gegevens filteren in Power BI?

Wijs een duurzaamheidsleider toe aan de CIO-organisatie

Een toegewijde duurzaamheidsexpert die zich richt op hoe gegevens de bedrijfsagenda kunnen sturen en tegelijkertijd voldoen aan relevant ESG-beleid en -richtlijnen is essentieel, zegt Nick. “Gegevens zijn essentieel voor een moderne ESG-strategie, en je zult geen respectabele stappen maken als je constant vecht voor de tijd van de gedeelde ESG-resource van het bedrijf.”

Als je zoektocht neerkomt op het inhuren van iemand met ESG-beleidskennis versus technische expertise, geef dan voorrang aan het eerste, zegt Nick. Op die manier kan de persoon de reikwijdte van ESG-gebruiksscenario’s beperken tot de toepassingen die de meest betekenisvolle resultaten opleveren, voordat het technische talent wordt betrokken dat verantwoordelijk is voor de levering.

Natuurlijk is het vinden van de juiste persoon slechts het halve werk. CIO’s moeten duurzaamheidsaanknopingspunten voor succes opstellen. Dat betekent dat ze zichtbaarheid en toegang krijgen. De leider van Nick zit in de duurzaamheidsraad van Avery Dennison, waar hij inzicht heeft in de ESG-agenda van de onderneming. Hij heeft ook een mandaat om bedrijfsleiders in te schakelen om vereisten te verzamelen voor elk initiatief dat de gemeente nastreeft, die hij vervolgens vertaalt in technische specificaties en van begin tot eind volgt.

Focus op gegevensbeheer

Data governance is essentieel voor ESG-initiatieven. Het vormt in ieder geval de ruggengraat van uw ESG-rapporten, die aan het begin van uw ESG-reis een groot deel van uw aandacht zullen opeisen. Naast het waarborgen van compliance, zullen gegevens ook aangeven welke doelen uw organisatie nastreeft en hoe deze worden bijgehouden. De kwaliteit van uw gegevens moet dus voorbeeldig zijn.

Het veiligstellen van die gegevens van hoge kwaliteit, zegt Nick, begint met het opzetten van een enkele bron van waarheid. Dit staat al een tijdje op de agenda van veel CIO’s, maar het werk krijgt vaak geen prioriteit omdat de waarde van de gegevens relatief laag was, meestal gebruikt voor historische rapportage ter ondersteuning van merkpositionering en jaarlijkse duurzaamheidsrapporten. “Aangezien beleggers steeds gedetailleerdere gegevens eisen om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen, is de gegevenskwaliteit van cruciaal belang”, zegt Nick. “Verschillende gegevens zullen niet werken voor ESG omdat het te moeilijk is om te analyseren en erover te rapporteren. Ook hebben geconsolideerde ESG-gegevens de operationele en strategische waarde vergroot.”

Als er eenmaal één enkele bron van waarheid is vastgesteld, moet deze worden onderhouden met robuust gegevensbeheer en -beheerbeleid. Dit beleid zal vooral cruciaal worden zodra de reikwijdte van wettelijke rapportage wordt uitgebreid met Scope 3-emissies, de emissies die een bedrijf indirect genereert via zijn toeleveringsketen, producten en partners, die bijzonder moeilijk te volgen zijn, zegt Nick.

Stimuleer toegankelijkheid en transparantie

Zodra een lead is vastgesteld en een duidelijk governanceproces is ingevoerd, is de volgende stap het toegankelijk en transparant maken van uw gegevens. Dat betekent ervoor zorgen dat iedereen die de gegevens nodig heeft, deze in handen kan krijgen en, als ze dat eenmaal hebben gedaan, ze gemakkelijk kunnen begrijpen. Die taak is moeilijker dan het klinkt, maar het is de moeite waard. Het is onwaarschijnlijk dat ESG-programma’s aan kracht winnen als elk routinematig nalevingsrapport vereist dat werknemers een speurtocht naar de benodigde gegevens moeten doorstaan. Wat nog belangrijker is, mensen zijn minder geneigd om zichzelf te investeren in een doel dat ondoorzichtig is of slecht wordt begrepen. Als u weet wat uw ESG-doelen zijn, wie ze daarbij betrekken, op welke gegevens ze vertrouwen en welke activiteiten de naald in beweging zetten, zullen uw medewerkers het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van het proces. Ons team ziet vier belangrijke manieren om dit te doen:

  • Publiceer een dashboard met de ESG-statistieken die uw organisatie het meest waardeert: Het kan statistieken bevatten zoals CO2-compensatie, DEI-beoordelingen of geaggregeerde scores die zijn gepubliceerd door een externe ESG-beoordelingsaanbieder. Betrek leiders van verschillende afdelingen vroeg in het ontwerpproces van het dashboard om de acceptatie te stimuleren.
  • Contextualiseer ESG-gegevens en deel ze met de onderneming: ESG-statistieken worden vaak beïnvloed door operationele beslissingen. Toch missen de mensen die deze beslissingen nemen vaak de vaardigheden om ESG-gegevens effectief te analyseren en te interpreteren. Bied werknemers toegang tot low/no-code analysetools zoals PowerBI en Tableau om hen te helpen hun impact op elke statistiek te begrijpen.
  • Stimuleer teams om ESG-slimme beslissingen te nemen: De naald op ESG-doelen zetten, vereist dat leiders en hun teams de manier waarop ze werken veranderen. Om dat te doen, hebben ze een reden nodig. Stimuleer leiders om de ESG-visie van het bedrijf, de kernstatistieken en de rol die elk team speelt bij het realiseren van de toekomst slim te begrijpen. Het werknemersprogramma My Environment® van de Bank of America biedt bijvoorbeeld naast vele incentives ook de vergoeding van een deel van de kosten van het elektrische voertuig of de oplader van een werknemer.

De bovenstaande principes kunnen, wanneer ze serieus worden toegepast, veel meer voor bedrijven betekenen dan ze simpelweg een sticker voor naleving opleveren. Nicks focus op ESG bij Avery Dennison toont de centrale rol aan die CIO’s kunnen spelen bij het versterken van de rol van IT, niet alleen als dienstverlener, maar ook als actieve bijdrager aan de ESG-missie van een organisatie en, uiteindelijk, haar groei.

Meer informatie over ?

ESG-gereedheid stimuleren: Avery Dennison CIO Nick Colisto deelt slimme eerste stappen
Of weten wat het voor jouw organisatie kan betekenen?

Onze business consultants komen het graag op locatie uitleggen.

Meer kennis uit deze categorie

ESG-gereedheid stimuleren: Avery Dennison CIO Nick Colisto deelt slimme eerste stappen

Gratis scan aanvragen
voor jouw organisatie?

    test

    Gratis scan aanvragen
    voor jouw organisatie?