Wat doen wij als Business Intelligence Ontwikkelaar?

Het antwoord is simpel en toch zo belangrijk, waarde toevoegen aan je inzichten. De data dermate goed verwerken en verifiëren zodat jij beslissingen kunt nemen op inzichten waar je op kunt vertrouwen. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Data, we hebben er oneindig veel van. Soms is het zelfs zo dat data uit de meest onverwachte hoek ontzettend impactvol kan zijn als je tenminste weet hoe je de data vertaald tot bruikbare informatie. Zo kan de data uit een low interest product al enorme invloed hebben op medewerkers- en klanttevredenheid. Dat verhaal lees je hier: Linkedin artikel

Wij gaan geen uitdaging uit de weg

Kortom data en het juiste gebruik daarvan kan je erg ver brengen. Organisaties met potentie en een visie naar de toekomst zien hiervan de meerwaarde. We willen allemaal succesvol zijn, stappen zetten met de data die we voor handen hebben. Maar echt data-driven opereren betekent een wijziging van mindset. Het betekent namelijk dat je van je medewerkers in alle lagen van de organisatie eigenaarschap en verantwoordelijkheid verwacht. Heb je het zo weleens benaderd?

Iemand zoveel als mogelijk autonoom laten handelen betekent dat hij of zij het gevoel moet hebben beslissingen te kunnen nemen (eigenaarschap) omdat het grotere plaatje duidelijk is. Jouw medewerkers weten waar je met de organisatie naar toe gaat en of je daarbij aan het versnellen of continueren bent. De marsroute er naartoe is ook helder, jullie hebben namelijk gezorgd voor goede en begrijpelijke rapportages. Die mij als medewerker in staat stellen om te zien of ik voldoe aan de organisatie verwachtingen. Rapportages die mij tonen wat ik moet doen of juist laten zien dat ik op dit moment de juiste marsroute volg. Nog niet geregeld? Dat zou dat bijvoorbeeld ons eerste aanknopingspunt kunnen zijn om eens samenwerking op te zetten.

BI ontwikkelaar

Wat doen we als BI ontwikkelaar

Het hele BI systeem kan verdeeld worden in het binnenste deel en de eigenlijke gebruikersinterface om met de gegevens te interageren. Waarom is deze verdeling zo belangrijk? Onafhankelijk van de complexiteit van het systeem, heeft een typisch BI platform 3 lagen: een gegevensbron laag, een magazijn laag, en een rapportage laag. Laten we ze uitsplitsen:

Databronnen

Mocht je al een aantal databronnen hebben geïdentificeerd dan kunnen wij hier de fundering omheen gaan opzetten. Vanuit verschillende (60) BI koppelingen naar één datawarehouse toe werken of iedere bron klaar zetten in bijvoorbeeld PowerBI vanuit ons in-house development.

Efficiency slag maken?

Dan kunnen we ondersteunen bij het koppelen en inzetten van de juiste Power Apps.

Datawarehouse stevig opzetten?

We kennen het allemaal, er zijn vele verschillende applicaties, ze moeten allemaal draaien. Nu doen ze dat waarschijnlijk nog op verschillende plekken. Dat kan echt anders, sterker nog, als je als organisatie echt gebruik wilt gaan maken van de kracht van voorspelling dan is het gewoon noodzakelijk dat we een stevig fundament realiseren en vanuit één datawarehouse gaan opereren.

Enthousiast geworden?

Enthousiast geworden over de mogelijkheden van BI ontwikkeling, maak een afspraak, daag ons uit, spar met ons en we gaan je verbazen.

BI Cases

Wat zijn onze verantwoordelijkheden van een BI ontwikkelaar?

De reikwijdte van het project bepaalt de mate van betrokkenheid voor een bepaalde rol, want ingenieurs met gelijksoortige technologie stapels en domeinkennis kunnen onderling uitwisselbaar zijn. Het ontwikkelen van BI interfaces vereist diepgaande ervaring in software engineering, databases, en gegevensanalyse. Gedeeltelijk kunnen dus gegevensingenieurs die een software-ontwikkelingsachtergrond en ervaring met BI hebben het proces van de interface-ontwikkeling leiden.

  1. Vaststellen van bedrijfsvereisten voor BI-instrumenten;
  2. Het vertalen van zakelijke eisen naar technische ontwikkeling.
  3. Het leiden van BI software ontwikkeling, invoering en onderhoud;
  4. Rapportcuratie en gegevensmodellering;
  5. Meewerken aan het ontwerp van een data warehouse;
  6. Documenteren van inhoud in een data warehouse en meta-data opslag;
  7. Het maken van technische documentatie voor BI-instrumenten.
DIEPE TECHNISCHE KNOW HOW

Wat doen we nog meer als BI Ontwikkelaar?

Business intelligence is altijd gebonden aan het eigenlijke bedrijfsdomein en de eisen die een specifieke organisatie aan gegevensanalyse stelt. Dat betekent dat van bedrijf tot bedrijf BI tools totaal verschillend kunnen zijn. Laten we aannemen dat er twee projecten zijn:

Een organisatie in de gezondheidszorg die werkt met gegevens over jaarlijks medisch onderzoek. Deze gegevens worden geanalyseerd door een team van domeinexperts om informatie te krijgen over de gezondheidstoestand in een bepaalde streek, en over verschillende leeftijdsgroepen, geslachten, sociale groepen, enz. Het aantal parameters wordt uitgebreid met diagnostische informatie, behandelingsgegevens, en sterftecijfers. Het doel van analytics is rapporten te vormen die demografische groepen met elkaar vergelijken aan de hand van verschillende factoren. Elke gegevensgroep moet ook afzonderlijk toegankelijk zijn om in gedetailleerde overzichten te kunnen doorduiken. De eindgebruiker moet ook maandelijks automatische rapporten kunnen maken.
Een platform voor e-commerce worstelt met het verbeteren van het werk van zijn klantenondersteuning. Daartoe willen ze hun website-analyses en verkoopcijfers gebruiken om rapporten aan de agenten van de klantenondersteuning voor te leggen. Er moet ook een eenvoudige gegevensvisualisatie beschikbaar zijn om vergelijkingen van verkeer en verkoop gedurende een bepaalde tijdsperiode te bekijken.
In beide gevallen zal het eindproduct een BI platform zijn. Maar in het eerste geval zullen er veel meer geavanceerde mogelijkheden voor gegevensanalyse nodig zijn, omdat er eenvoudigweg meer dimensies te analyseren zijn. De gegevens zelf kunnen beeldherkenning vereisen, want ze kunnen in elk formaat gegeven worden, zoals röntgenfoto’s, MRI, of echografie.

Dit is het verschil in inzicht in de bedrijfsvereisten voor het platform waar een BI ontwikkelaar zich bewust van moet zijn. Want die zullen het aantal rapportagefaciliteiten, de vormen ervan, en de extra functies sturen.

Nadat de bedrijfsvereisten verzameld en gedocumenteerd zijn, zijn een aantal data engineers/ETL/front-end ontwikkelaars belast met de vertaling ervan in technische taken. Een BI ontwikkelaar is in dit geval verantwoordelijk voor het verwoorden van taken die een gebruikersinterface en rapportagemogelijkheden omvatten. Meer specifiek zal een BI ontwikkelaar beschrijven of een gebruikersinterface een interactief dashboard moet zijn met een drag & drop interface, of een reeks invulvelden met gegevens-eigenschappen, of een systeem gegevensvisualisaties nodig heeft en hoe een gebruiker er ook mee zal omgaan.

Al die beslissingen worden omgezet in de eigenlijke taken voor het ETL ontwikkelteam, en het BI team (front- en back-end). De ontwikkelingsfase kan ook gestuurd worden door een project manager of een BI ontwikkelaar.

Zoals gezegd kan een BI ontwikkelaar een technische leidende rol vervullen binnen het ontwikkelingsteam, of de eigenlijke ontwikkelaarstaken verdelen. Maar een BI ontwikkelaar kan strategische beslissingen nemen over de ontwikkelde software en het hele proces tot de invoering ervan leiden. Testen en debuggen kan ook een verantwoordelijkheid zijn van een BI ontwikkelaar in de pre’/post-launch stadia.

Rapportage is een aparte taak die niet zozeer techniek aangaat, maar eerder het werken met databases en gegevensmodellen. Met behulp van een BI interface maken gebruikers queries naar de database om wat informatie op te halen. Dan wordt deze informatie opgemaakt in een visuele vorm (zeg, taartdiagram), of een tekstuele samenvatting aan de hand van de gegeven eigenschappen.

Terwijl een gebruiker configureert wat hij moet slepen en hoe hij het moet opmaken, zou een software verantwoordelijk zijn voor het vinden van deze informatie en het herkennen van de benodigde gegevens. Dit kan met behulp van gegevensmodellering – een structuur waarmee de gegevens in de database worden opgeslagen.

SQL gegevensmodel voorbeeld
SQL gegevensmodel

Gegevensmodellen worden gedefinieerd en op de database toegepast door gegevensanalisten en ETL ontwikkelaars. Maar een BI ontwikkelaar is degene die rapporteringseisen geeft, dus dat zal een bepalende factor zijn voor een toekomstig model. Deze modellen geven objecten in de database weer en relaties ertussen, dus bepalen ze hoe gegevens kunnen worden opgevraagd. En dat behoort tot de competentie van een BI ontwikkelaar.

Logischerwijs zal een BI ontwikkelaar ook bepalen hoe de gegevens worden opgevraagd, of ze geldig zijn, en hoe de rapportage werkt.

Er zijn veel benaderingen voor het bouwen van een uniforme opslag voor alle bedrijfsinformatie. We hebben deze benaderingen besproken in een specifiek artikel over magazijnen. Hoewel de architecturale stijl van een data warehouse de rapportering niet rechtstreeks beïnvloedt, kan een BI ontwikkelaar deelnemen aan het ontwerpproces.

Documentinhoud in een data warehouse en meta-data opslag
Dit punt gaat hand in hand met het vorige. Een BI ontwikkelaar kan betrokken worden bij het documenteren van de gegevensstructuur van een data warehouse, alsook van meta-data (bijkomende informatie over gegevens). Deze documentatie zal gebruikt worden tijdens het ontwikkelingsproces en helpen bij het nemen van beslissingen over de vereiste rapporteringsopties.

Elk systeem heeft technische documentatie nodig. Hoewel een BI-ontwikkelaar gebruikers niet zal inwijden in het platform, en zal tonen hoe het te gebruiken, is hij/zij belast met het verschaffen van begeleiding in de vorm van een document. Deze documentatie dekt het toepassingsgebied voor gewone gebruikers en technisch personeel, bv. API documentatie, gekende technische problemen, enz.

De lijst van BI ontwikkelaar vaardigheden die nodig zijn om overeenkomstige verantwoordelijkheden uit te voeren

Ervaring met BI tools. Eerst en vooral moet elke BI ontwikkelaar ervaring hebben met het ontwikkelen van BI producten voor klanten of met het configureren van bestaande producten. In het geval van het bouwen van een custom BI product, zijn Python kennis, scripting talen, en ervaring met data visualisatie bibliotheken verplicht. Een goed begrip van de onderliggende infrastructuur is eveneens vereist: Dit omvat het begrip van data integratie tools, ETL/ELT processen, data formattering, en warehouse architectuur.

Als we spreken over een product dat gebruik maakt van een BI oplossing van een leverancier, dan moet een BI ontwikkelaar bekend zijn met de bijbehorende technologie stack. Deze zijn afhankelijk van de leverancier, maar de meest populaire oplossingen die betrekking hebben op data pipelines, rapportage en database operaties zijn Amazon producten (zoals QuickSight), Hadoop platform, of Apache technologieën (zoals Apache Superset).

DB/DBA achtergrond. De belangrijkste reden waarom een BI ontwikkelaar ervaring moet hebben in het omgaan met databases is dat het voornaamste onderwerp van zorg SQL/noSQL queries zijn. BI systemen vereisen vaak het omgaan met databases, data modellen, of distributie van data in verschillende databases.

BI-ontwikkelaars kunnen ook betrokken worden bij het ontwerpen en bouwen van tools voor online analytische verwerking (OLAP-kubussen). Dit is een geavanceerde optie voor multidimensionele analyse die gebruik maakt van niet-relationele databases.

Achtergrond gegevensanalyse. Hoewel het niet vereist is dat een BI-ontwikkelaar in het verleden een data scientist is geweest, is ervaring op dat gebied zeer gewenst. Gegevensmodellering en magazijnontwerp zijn nauwelijks mogelijk zonder deze kennis, net als inzicht in de zakelijke vereisten voor BI-systemen.

Vaardigheden op het gebied van bedrijfsanalyse. Hetzelfde geldt voor bedrijfsanalyse. Aan het begin van het project zal een bedrijfsanalyse op het gebied van BI helpen om precieze vereisten voor toekomstige software vast te stellen en de juiste strategische beslissingen te nemen.

Software engineering vaardigheden. De vaardigheden van software ontwikkelaars hangen af van het platform waarop u uw BI interface gaat lanceren. Moderne systemen zijn multiplatform, zodat ze toegankelijk zijn via mobiele toestellen, via de browser, of als een desktopapplicatie. Kennis van een programmeertaal hangt dus af van het platform.

Debuggen/troubleshooten. Elke fase van het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden vereist sterke vaardigheden op het gebied van probleemoplossing. Werken met gegevens is niet zo eenvoudig. Zolang we het over bedrijfsgegevens hebben, is er een zekere mate van complexiteit verbonden met veiligheidskwesties, gegevenstoegang, permissies, updates en onderhoud van het hele platform.

De testfase draait om het vinden van bugs in het systeem, maar voor het grootste deel zal een BI ontwikkelaar problemen oplossen die gebonden zijn aan queries en gegevensrepresentatie.

Een perfect scenario voor het inhuren van een business intelligence ontwikkelaar is wanneer uw vereisten voor BI-software meer analytische/rapportage complexiteit impliceren, in plaats van data-integratie en -opmaak. De BI ontwikkelaar is een specialist die zich richt op het gebruikersgerichte deel van de hele data-pipeline. In termen van efficiëntie en budgettering geldt deze rol dus in het geval van een sterke focus op de analytische mogelijkheden. Als je overweegt een dataplatform te bouwen, of een deel daarvan (een magazijn, of data-integratietools), dan moet je overwegen de volgende mensen in te huren:

een ETL ontwikkelaar,
een database/warehouse ontwikkelaar,
een data-ingenieur, en
een data-analist.
Maar, om te begrijpen wat uw echte focus is voor het toekomstige BI product, is het altijd beter om een specialist in het veld te raadplegen.