Data Consultancy

Data consultancy is de activiteit om verandering teweeg te brengen door bij de klant analytics vaardigheden toe te passem en competenties in te zetten om inzicht te geven in de data van hun bedrijf. Wij verlenen 4 diensten aan bedrijven. Deze diensten zijn: Strategievorming Validatie van strategie Ontwikkeling van modellen Opleiding van werknemers

Data Strategie

Het strategie-deel van de consulting verkent wat er met gegevens mogelijk is en beoogt een plan te maken.

Dit deel vereist uitgebreide kennis betreffende de gebruikssituaties. Afhankelijk van de bedrijfstak van de cliënt kunnen de methode van gegevensverzameling, de regelgeving en de doelstellingen totaal verschillend zijn.

Voor het ene geval kan het doel zijn het energieverbruik van een fabriek te optimaliseren, wat bereikt kan worden door de gegevens via machines te verzamelen en het nodige papierwerk van de bedrijfseigenaar zelf te krijgen, terwijl voor een FMCG bedrijf, dat een gegevenspijplijn wil aanleggen om de verkoop te maximaliseren, het verzamelen van gegevens beperkt kan worden door bureaucratische rompslomp, consumentenbescherming en bescherming van persoonsgegevens vereist dat de juridische kant van het werk in overweging genomen wordt.

Samenwerking tussen verschillende afdelingen is de sleutel tot succes. De zakelijke en IT kant van de cliënt moeten aanwezig zijn voor de definitie en mogelijke oplossing van het probleem. De aard van data science maakt het proces meer interdisciplinair en interdepartementaal.

Data Validatie

De validatiestap is nodig om de vastgestelde strategie te valideren. Terwijl het maken van de strategie in dringende gevallen in uren klaar kan zijn, kan de uitvoering maanden duren. Daarom is het belangrijk de strategie te valideren.

Validatie is een natuurlijke stap in het afronden van de strategie. Dit kan echter een belangenconflict veroorzaken als de geldigheid van de strategie geëvalueerd wordt door dezelfde mensen die het advies geven.

In de meeste adviesprojecten bouwt, in het belang van de tijd, hetzelfde team de strategie en valideert ze. Een ander team voor de validatie inschakelen zou betekenen dat ze de analyse bijna van nul moeten beginnen, wat tot aanzienlijke inefficiëntie leidt. Scheiding van strategie en de validatie ervan maakt het gemakkelijker om de problemen in de strategie te vinden en op te sporen, en te verduidelijken hoe de validatiestap de strategie verbeterde.

Validatie omvat het beantwoorden van deze vragen:

  1. Wat is het inzicht achter deze strategie?
  2. Wat is een goedkope manier om deze strategie te testen zonder de bevindingen volledig uit te voeren?
  3. Wat vertellen de tests over de geldigheid van de strategie?

Ontwikkeling met Data.

Ontwikkeling is de activiteit van het ontwerpen en bouwen van een modern gegevensproduct of intern hulpmiddel. Dit lijkt meer op het IT deel van data science consulting. Op maat gemaakte oplossingen voor specifieke problemen vereisen een zwaar accent op het ontwikkelingsproces.