Business Intelligence in de gezondheidszorg

Organisaties in de gezondheidszorg maken gebruik van analyse- en rapportagetools om op gegevens gebaseerde inzichten te verkrijgen en de patiëntenzorg te verbeteren. Deze aanpak wordt “klinische bedrijfsintelligentie” of “BI voor de gezondheidszorg” genoemd. Klinische organisaties gebruiken business intelligence om gegevens op te slaan in een gecentraliseerd datawarehouse, patiëntgegevens veilig te bewaren, nauwkeurige analyses uit te voeren en rapporten te delen tussen afdelingen voor een moderne, geïntegreerde benadering van de gezondheidszorg.

BI in gezondheidszorg

Klinische BI is belangrijk omdat organisaties in de gezondheidszorg veel gegevens genereren – van elektronische patiëntendossiers (EHR’s), feedback van patiënten, operationele gegevens tot financiële gegevens. Klinische operaties maken gebruik van meerdere, ongelijksoortige technologieën voor gegevensopslag en -analyse, maar een gecentraliseerde oplossing biedt toegang tot alle gegevens, waardoor zorgverleners en beheerders de mogelijkheid krijgen om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) en patiëntresultaten te volgen. Hier zijn verschillende voorbeelden van hoe organisaties in de gezondheidszorg klinische business intelligence gebruiken om de zorg en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Voorbeelden van business intelligence in gezondheidszorg omgevingen

Organisaties gebruiken klinische BI in vele aspecten van hun bedrijfsvoering en patiëntenzorgprocessen, waaronder:

  • Planning van behandeling op basis van symptomen
  • Coördinatie en planning van personeel op basis van patiëntenaantallen
  • Beheer van de toeleveringsketen
  • Waarschuwingen voor zorgverleners die zorgverleners vertellen welke diensten patiënten nodig hebben, waardoor meerdere bezoeken niet meer nodig zijn
  • Identificeren van patiënten die follow-up zorg nodig hebben
  • Scorecards voor heropnamepercentages maken en bijhouden

Business intelligence gebruiken om het beheer van de gezondheidszorg te verbeteren

BI-analyses in de gezondheidszorg worden gebruikt om inzichten bloot te leggen en een eenduidig beeld van de patiëntenzorg te krijgen dat niet mogelijk is met legacysystemen en traditionele rapportage. Door de dossiers van miljoenen patiënten te analyseren, zijn medische onderzoekers in staat geweest om bijwerkingen van medicijninteracties aan het licht te brengen en de FDA te waarschuwen zonder een lange, kostbare medische trial. Beheerders kunnen belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals heropnamepercentages, ziekenhuisinfectiepercentages en personeelstekorten monitoren met dashboards die in bijna real-time worden bijgewerkt. Dit bespaart op zijn beurt weer tijd en stelt beheerders in staat om momentopnamen te delen met zorgverleners om doelstellingen af te stemmen en meetgegevens te verbeteren.

Business Intelligence in de  gezondheidszorg

BI-kernfuncties voor de gezondheidszorg

Uw organisatie in de gezondheidszorg heeft wellicht al één of meerdere tools die onderdelen van business intelligence vervullen. Alle organisaties in de gezondheidszorg hebben bijvoorbeeld een systeem voor gegevensbeheer nodig om de privacy van gezondheidsdossiers van patiënten te beschermen in verband met de naleving van federale voorschriften en om de kwaliteit van de gegevens te valideren. Verder heeft uw organisatie misschien al een aparte analyse- en visualisatietool om gegevens met collega’s te delen. Echter, moderne business intelligence software voor de gezondheidszorg integreert al deze tools in één, eenvoudig te gebruiken platform. In het verleden was het gebruikelijk voor organisaties in de gezondheidszorg om hun gegevens op aparte locaties op te slaan – financiële gegevens gescheiden van patiëntgegevens, gescheiden van operationele gegevens. Het voordeel van een datawarehouse is dat al deze gegevensbronnen op één locatie worden samengebracht, zodat analysetools alle relevante gegevens kunnen gebruiken om correlaties en patronen tussen de gegevens te vinden. Deze bundeling van gegevensbronnen heeft een directe invloed op de patiëntenzorg – de patiëntenzorg verbetert wanneer zorgverleners een eenduidig beeld hebben van de gehele geschiedenis van een patiënt.

Hoe klinische BI de patiëntenzorg verbetert

Klinische BI kan zorgverleners helpen de juiste behandeling te bepalen. Door bijvoorbeeld de medische geschiedenis van patiënten te integreren in het zorgplan van de patiënt, kunnen zorgverleners en zorgverleners worden gewaarschuwd als een nieuw voorgeschreven medicijn een wisselwerking heeft met een ander medicijn. Business intelligence-platforms kunnen patiënten ook in staat stellen meer betrokken te zijn bij hun eigen zorg. Organisaties in de gezondheidszorg kunnen patiëntportalen en -dashboards creëren om afspraken te plannen, online papierwerk in te vullen en facturen te bekijken. Patiënten kunnen ook gerust zijn over de privacy van hun gegevens, omdat deze platforms zijn ontworpen om gegevens veilig en toegankelijk te houden. Wanneer gezondheidszorg gemakkelijk is voor patiënten, hebben ze positieve ervaringen, komen ze hun afspraken na en zijn de resultaten beter.
Hoe BI zorgverleners ten goede komt


Klinische BI heeft ook voordelen voor zorgverleners omdat het helpt bij het automatiseren van routinezorg, het plannen van follow-ups en het standaardiseren van vragenlijsten over de voorgeschiedenis van patiënten. BI-platforms kunnen die informatie opslaan, oproepen wanneer nodig, en taken zoals medicijnschema’s toewijzen aan zorgverleners. BI-softwareplatforms kunnen de resultaten van patiënten visualiseren in grafieken en diagrammen die met afdelingen kunnen worden gedeeld. Met gedeelde gegevens kan de zorg holistisch en collaboratief zijn.

De toekomst van klinische BI

De gezondheidszorg blijft digitale workflows integreren in patiëntenzorg en operaties, en we hebben verschillende trends geïdentificeerd in klinische business intelligence. Ten eerste zullen zorgverleners BI gebruiken om correlaties tussen patiënten te vinden om te voorspellen wie het risico loopt op een heropname en om afspraken met deze patiënten te plannen voordat ze het ziekenhuis verlaten.

Patiënten willen een gepersonaliseerd zorg- en behandelplan waarbij rekening wordt gehouden met hun voorgeschiedenis, en ze willen zorgverleners die hun dossiers kunnen begrijpen. Beheerders kunnen BI gebruiken om dashboards te maken voor portals en mobiele applicaties, zodat patiënten zich meer betrokken voelen bij hun gezondheidszorg. Patiënten kunnen ook enquêtes invullen en die gegevens automatisch uploaden naar het datawarehouse voor BI-analyse.

AI en machine learning winnen aan belang in klinische business intelligence. In klinische BI verkorten functies als natuurlijke taalverwerking (NLP) de analysetijd en helpen ze inzichten te ontsluiten uit patiëntgegevens, zoals enquêtes.

Lees meer over hoe de gezondheidszorgsector business intelligence gebruikt van onze klanten en live webinars in Healthcare Analytics voor leveranciers en betalers.