DAX-formules gebruiken in Power BI – Zelfstudie voor beginners

DAX-formules gebruiken in Power BI - Zelfstudie voor beginners

DAX in Power BI – Functies waarvan je je bewust moet zijn!

Een ander belangrijk onderwerp dat we hebben is DAX in Power BI. Het is een heel essentieel onderwerp in Power BI, daarom hebben we ons best gedaan om je een grondig artikel te geven over de concepten en het gebruik van DAX formules bij het werken met Power BI Desktop voor gegevensanalyse.

Dus, laten we snel met de zelfstudie beginnen.

DAX in Power BI

DAX staat voor Data Analysis Expressions, d.w.z. zulke uitdrukkingen of formules die gebruikt worden voor gegevensanalyse en berekeningen. Deze uitdrukkingen zijn een verzameling en combinatie van functies, operatoren, en constanten die als één formule geëvalueerd worden om resultaten (waarde of waarden) op te leveren. DAX formules zijn erg nuttig in BI tools zoals Power BI omdat ze gegevensanalisten helpen om de gegevensverzamelingen die ze hebben zo goed mogelijk te gebruiken.

Met behulp van de DAX taal kunnen analisten nieuwe manieren ontdekken om de gegevenswaarden die ze hebben te berekenen en tot frisse inzichten te komen.

Kijk eens naar enkele kernpunten over DAX die je zullen helpen het concept beter te begrijpen.

 • DAX is een functionele taal, d.w.z. de volledige code ervan is altijd een functie. Een uitvoerbare DAX uitdrukking kan voorwaardelijke verklaringen, geneste functies, waardeverwijzingen, enz. bevatten.
 • DAX formules hebben twee primaire gegevenstypen; Numeriek en Niet-numeriek of Overige. Het numerieke gegevenstype omvat gehele getallen, decimalen, valuta, enz. Terwijl het niet-numerieke bestaat uit tekenreeksen en binaire objecten.
 • DAX uitdrukkingen worden geëvalueerd van de binnenste functie die als laatste naar de buitenste gaat. Dit maakt het formuleren van een DAX formule belangrijk.

Je kunt waarden van gemengde gegevenstypen als invoer in een DAX formule gebruiken en de omzetting vindt automatisch plaats tijdens de uitvoering van de formule. De uitvoerwaarden worden omgezet in het gegevenstype dat je voor de DAX formule hebt opgedragen.

Het belang van DAX in Power BI

Het ligt voor de hand te denken waarom DAX zo belangrijk is om te leren voor efficiënt werken in Power BI. Wel, zoals we in onze vorige handleidingen gezien hebben, is het maken van rapporten met behulp van de functionaliteiten van gegevens importeren, transformeren en visualiseren in Power BI een vlotte ervaring. Een gebruiker moet basiskennis hebben van Power BI Desktop om met alle beschikbare gegevens een behoorlijk rapport te maken. Maar, als je een niveau hoger wilt komen en geavanceerde berekeningen in je Power BI rapporten wilt gebruiken, heb je DAX nodig.

Stel dat je een visual wilt maken om groeipercentage over verschillende staten van een land te analyseren of jaar-op-jaar groei/verkoop moet vergelijken. De gegevensvelden die je in een gegevenstabel importeert zijn meestal niet voldoende om voor zulke doeleinden te gebruiken.

Daarvoor moet je nieuwe maten maken met de DAX taal. Op deze manier kun je nieuwe maatstaven maken, ze gebruiken om exclusieve visualisaties te maken, en unieke inzichten in gegevens krijgen. Met zulke unieke inzichten in gegevens kun je passende oplossingen krijgen voor de bedrijfsproblemen die je met de gebruikelijke manier van analyseren misschien zou missen. Zo maakt DAX van gegevensanalyse met Power BI, een slimme en intelligente aanpak.

DAX Formule – Syntaxis

De eerste en meest cruciale stap bij het leren van een taal is die in definitieve elementen te ontleden en de elementen te begrijpen. En, dat is waarom we de syntaxis van een taal bestuderen. Hieronder staat een voorbeeld van de DAX formule. We zullen deze formule en zijn syntaxis elementen begrijpen met behulp van dit voorbeeld.

DAX-formules gebruiken in Power BI - Zelfstudie voor beginners

We hebben elk syntax-element dat in de afbeelding gelabeld is in de onderstaande punten uitgelegd:

A: Het is de naam van de nieuwe maatstaf (Geprojecteerde Verkoop 2019).


B: Het is het gelijkteken (=) dat een operator is die het begin van de DAX formule aangeeft en de twee zijden aan elkaar gelijk stelt.

C: Het is de DAX functie die gebruikt wordt om de waarden van een gegeven veld (Totale Verkoop 2018) uit een tabel (Verkoop) bij elkaar op te tellen. De hier gebruikte functie is SUM.

D: Het haakje () wordt gebruikt om argumenten in een uitdrukking te omsluiten en te definiëren. Elke functie moet minstens één argument hebben.

E: Het is de naam van de tabel waaruit in de formule een veld of kolom genomen wordt (Verkoop).

F: Het is de naam van het veld waaruit de formule de waarden zal gebruiken. Bijvoorbeeld, de functie SUM zal zich toepassen op de waarden van de kolom of het veld [Totaal Verkoop 2018] van de tabel Verkoop.

G: Het is een andere operator die gebruikt wordt voor vermenigvuldiging. Hoewel, de syntaxiselementen van A tot F vormen de basissyntaxis van DAX.

DAX berekeningssoorten
Blijkbaar kunnen de DAX formules dus ook berekeningen genoemd worden, want ze berekenen een invoerwaarde en geven een resulterende waarde terug. Je kunt met DAX in Power BI twee soorten uitdrukkingen of berekeningen maken; berekende kolommen en berekende maten.

Berekende kolommen: Met berekende kolommen maak je een nieuwe kolom in je bestaande tabel. Het enige verschil tussen een gewone kolom en een berekende kolom is dat je minstens één functie in de berekende kolom moet hebben. Deze worden gebruikt als je een kolom wilt maken met gefilterde of gesorteerde informatie.

Om een berekende kolom te maken:

 1. Ga naar het tabblad Modeling in Power BI Desktop.
 2. Kies dan de optie Nieuwe kolom. Er opent een Formulebalk die “Kolom =” toont. Je kunt het woord “Column” vervangen door de kolomnaam die je wilt.
 3. Voer daarna de uitdrukking voor de berekende kolom in rechts van het gelijk-teken.
 4. Berekende Maatregelen: Een berekende maatstaf maakt een veld met geaggregeerde waarden zoals som, verhoudingen, percentages, gemiddelden, enz.

  Om een berekende maatstaf te maken

 

 1. Ga naar het tabblad Modelleren in Power BI Desktop.
 2. Kies dan de optie Nieuwe maatregel. Er opent een Formulebalk met “Maatregel =”. Je kunt het woord “Measure” vervangen door de maatstafnaam die je wilt.
 3. Voer daarna de uitdrukking voor de berekende maatstaf in rechts van het gelijk-teken.
 4. Als je de maatstaf gemaakt hebt, kun je de maatstafnaam wijzigen met een rekenmachine-icoon ernaast, onder de tabelnaam waarin je de maatstaf maakte.

DAX Functies

Een DAX functie is een voorgedefinieerde formule die berekeningen uitvoert op waarden die als argumenten aan haar worden meegegeven. De argumenten in een functie moeten in een bepaalde volgorde staan en kunnen een kolomverwijzing zijn, getallen, tekst, constanten, een andere formule of functie, of een logische waarde zoals TRUE of FALSE. Elke functie voert een bepaalde bewerking uit op de waarden die in een argument besloten liggen. Je kunt meer dan één argument in een DAX formule gebruiken.

Belangrijke punten over DAX Functies

Hier zijn enkele unieke feiten over DAX functies die je moet weten om ze beter te begrijpen:

 • Elke DAX functie verwijst altijd naar een volledige kolom/veld of een tabel. Ze zal nooit naar afzonderlijke waarden verwijzen. Als je de functies op afzonderlijke waarden binnen een kolom wilt gebruiken, moet je filters toepassen in een DAX formule.
 • DAX functies bieden de flexibiliteit om een formule te maken die rij-voor-rij wordt toegepast. De berekeningen of formules worden toegepast volgens de context van de waarden in elke rij.
 • In sommige gevallen geven DAX functies een volledige tabel terug die gebruikt kan worden in andere DAX formules die een complete set waarden nodig hebben. Je kunt de inhoud van deze tabel echter niet weergeven.
 • DAX functies hebben een categorie die bekend staat als tijd-intelligentie functies. Zulke functies worden gebruikt om tijd/datum reeksen en perioden te berekenen.

Soorten DAX functies

 1. Datum en Tijd functies
  De datum-tijd functies voeren berekeningen uit op de datum- en tijdwaarden. Het gegevenstype van deze waarden is altijd datetime gegevenstype.
 • CALENDAR
 • CALENDARAUTO
 • DATE
 • DATEDIFF
 • DATEVALUE
 • DAY
 • EOMONTH
 • HOUR
 • MINUTE
 • MONTH
 • NOW
 • SECOND
 • TIME
 • TIMEVALUE
 • TODAY
 • WEEKDAY
 • WEEKNUM
 • YEAR
 • YEARFRAC
 1. Tijd-intelligentie functies
  De tijd-intelligentie functies worden gebruikt om waarden over een vaste periode, zoals dagen, weken, maanden, kwartalen, jaren, enz. te evalueren. Je kunt met deze functies een tijdsperiode opgeven en in je rapport twee scenario’s vergelijken.
 • CLOSINGBALANCEMONTH
 • CLOSINGBALANCEQUARTER
 • CLOSINGBALANCEYEAR
 • DATEADD
 • DATESBETWEEN
 • DATESINPERIOD
 • DATESMTD
 • DATESQTD
 • DATESYTD
 • ENDOFMONTH
 • ENDOFQUARTER
 • ENDOFYEAR
 • FIRSTDATE
 • FIRSTNONBLANK
 • LASTDATE
 • NEXTQUARTER
 • LASTNONBLANK
 • NEXTDAY
 • NEXTMONTH
 1. Informatie Functies
  De informatie functies worden gebruikt om bepaalde informatie te geven over de gegevenswaarden die in rijen en kolommen staan. De functie evalueert de gegeven voorwaarde in een functie voor de gegeven waarde en geeft TRUE of FALSE terug. Bijvoorbeeld, de functie ISERROR geeft WAAR terug als de geëvalueerde waarde een fout bevat.
 • CONTAINS
 • CUSTOMDATA
 • IN Operator / CONTAINSROW function
 • ISBLANK
 • ISERROR
 • ISEVEN
 • ISINSCOPE
 • ISLOGICAL
 • ISNONTEXT
 • ISNUMBER
 • ISODD
 • ISONORAFTER
 • ISTEXT
 • LOOKUPVALUE
 • USERNAME
 1. Logische Functies
  De logische functies worden gebruikt om een uitdrukking of argument logisch te evalueren en geven TRUE of FALSE terug als aan de voorwaarde voldaan is of niet.
 • AND
 • FALSE
 • IF
 • IFERROR
 • IN
 • NOT
 • OR
 • SWITCH
 • TRUE
 1. Wiskundige en Trigonometrische Functies
  De wiskundige en trigonometrische functies worden gebruikt om allerlei wiskundige functies op de bedoelde waarden uit te voeren. Hieronder staat een lijst van alle beschikbare wiskundige en trigonometrische DAX functies in Power BI.
 • ABS
 • ACOS
 • ACOSH
 • ASIN
 • ASINH
 • ATAN
 • ATANH
 • CEILING
 • COMBIN
 • COMBINA
 • COS
 • COSH
 • CURRENCY
 • DEGREES
 • DIVIDE
 • EVEN
 • EXP
 • FACT
 • FLOOR
 1. Statistische functies
  Deze functies voeren statistische en aggregatie functies uit op gegevenswaarden in een DAX expressie in Power BI. De lijst van beschikbare statistische functies staat hieronder.
 • ADDCOLUMNS
 • APPROXIMATEDISTINCTCOUNT
 • AVERAGE
 • AVERAGEA
 • AVERAGEX
 • BETA.DIST
 • BETA.INV
 • CHISQ.INV
 • CHISQ.INV.RT
 • CONFIDENCE.NORM
 • CONFIDENCE.T
 • COUNT
 • COUNTA
 • COUNTAX
 • COUNTBLANK
 • COUNTROWS
 • COUNTX
 • CROSSJOIN
 • DISTINCTCOUNT
 • EXPON.DIST
 • GENERATE
 • GENERATEALL
 • GEOMEAN
 • GEOMEANX
 • MAX
 • MAXA
 • MAXX
 • MEDIAN
 • MEDIANX
 • MIN
 • MINA
 • MINX
 1. Tekst Functies
  De tekstfuncties in Power BI lijken erg op de tekenreeksfuncties van Excel. Deze functies evalueren tekenreekswaarden.
 • BLANK
 • CODE
 • COMBINEVALUES
 • CONCATENATE
 • CONCATENATEX
 • EXACT
 • FIND
 • FIXED
 • FORMAT
 • LEFT
 • LEN
 • LOWER
 • MID
 • REPLACE
 • REPT
 • RIGHT
 • SEARCH
 • SUBSTITUTE
 • TRIM
 • UNICHAR
 • UPPER
 • VALUE
 1. Ouder-kind functies
  De parent en child functies worden gebruikt voor gegevenswaarden die deel uitmaken van een hiërarchie.
 • PATH
 • PATHCONTAINS
 • PATHITEM
 • PATHITEMREVERSE
 • PATHLENGTH
 1. Andere functies
  Er zijn een heleboel functies die niet in een bepaalde categorie passen. Dit zijn ook heel nuttige functies.
 • DATATABLE
 • ERROR
 • EXCEPT
 • GENERATESERIES
 • GROUPBY
 • INTERSECT
 • ISEMPTY
 • ISSELECTEDMEASURE
 • NATURALINNERJOIN
 • NATURALLEFTOUTERJOIN
 • SELECTEDSMEASURE
 • SELECTEDMEASUREFORMATSTRING
 • SELECTEDSMEASURENAME
 • SUMMARIZECOLUMNS
 • Table Constructor
 • TREATAS
 • UNION
 • VAR
 1. Tabel functies
  De tabel functies in DAX formules voor Power BI worden gebruikt om bewerkingen en voorwaarden op hele tabellen toe te passen. De uitvoer van tabelfuncties wordt gebruikt als invoer in andere uitdrukkingen of als argumenten in een DAX formule. De resultaten van deze functies behouden de relaties tussen kolommen van die tabel.
 • FILTER
 • ALL
 • VALUES
 • DISTINCT
 • RELATEDTABLE

Meer informatie over ?

DAX-formules gebruiken in Power BI – Zelfstudie voor beginners
Of weten wat het voor jouw organisatie kan betekenen?

Onze business consultants komen het graag op locatie uitleggen.

Meer kennis uit deze categorie

DAX-formules gebruiken in Power BI - Zelfstudie voor beginners

Gratis scan aanvragen
voor jouw organisatie?

  DAX-formules gebruiken in Power BI - Zelfstudie voor beginners

  Gratis scan aanvragen
  voor jouw organisatie?