Power BI SAP koppeling

Microsoft Power BI is een Self-service Business Intelligence en Analytics oplossing, zowel beschikbaar als Desktop versie als een cloud-gedistribueerde versie, die kan worden gebruikt om rapporten en dashboards te genereren om snel inzicht te krijgen in gegevens. 

Waarom Power BI?

Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van Power BI Desktop, een gratis toepassing die op een pc kan worden geïnstalleerd en waarmee verbinding kan worden gemaakt met gegevens, deze kunnen worden getransformeerd en gevisualiseerd.

Power BI ondersteunt verbindingen met alle belangrijke databases, waaronder SQL, Oracle, IBM DB2, MYSQL, Amazon Redshift en Google BigQuery en diverse andere. Wat SAP-gegevensbronnen betreft, kan Power BI verbinding maken met SAP HANA-rekenweergaven, SAP Business Warehouse-toepassingsserver (kubussen, Bex-query’s), SAP BPC-kubussen, SAP BW4/HANA en SAP Business warehouse message service. Bij het maken van een verbinding met SAP BW server ondersteunt Power BI zowel directe als importverbindingen met BW kubussen, de meer recente ADSO (advanced DataStore Objects) en Bex Queries.

Dit inzicht bespreekt de verschillende methoden om Power BI te verbinden met SAP gegevensbronnen (BW, BPC en HANA), hun vereisten en vergelijkt ook de beperkingen van elk verbindingstype.

Power BI Sap koppeling

Waarom gebruiken mensen de SAP kopppeling?

Vragen over SAP Power BI

Vragen over de Power BI SAP koppeling

Er zijn 2 soorten connectoren beschikbaar van Power BI, namelijk de Implementatie 1.0 en Implementatie 2.0. De 1.0 connector vereist de installatie van de SAP Netweaver RFC library die kan worden gedownload van het SAP Launchpad. Een opmerking bij de installatie is dat de Bit (32 bit/64 bit) versie van Power BI moet overeenstemmen met de versie van de RFC-bibliotheek.

Anderzijds vereist de implementatie 2.0 de SAP .NET connector ( Download SAP .NET connector ) die kan worden gedownload van de SAP website. Net als in 1.0 moet erop worden toegezien dat de Power BI bit-versie overeenstemt met de .Net connector-versie. Bovendien moet de versie van het .NET framework overeenstemmen met de versie op de PC waarop Power BI desktop is geïnstalleerd.

Voor de verbinding van Power BI met SAP HANA (berekeningsweergaven) is de enige vereiste de installatie van ODBC-stuurprogramma’s. Deze drivers kunnen worden geïnstalleerd door HANA client te zoeken op het SAP Launchpad en vervolgens de drivers te downloaden en te installeren. Houd er rekening mee dat u een geldige SAP S-gebruiker moet zijn om de bestanden van SAP Launchpad te kunnen downloaden. Indien gewenst kan de HANA client ook worden gedownload van de ontwikkelaarsgemeenschap ( HANA client Download ), die gratis is maar een registratie vereist. Tijdens de installatie van de HANA client kunnen verschillende drivers worden geselecteerd om te worden geïnstalleerd, de minimaal vereiste selectie is “ODBC drivers”.

Er zijn 2 verbindingswijzen mogelijk bij het verbinden van Power BI met de on-premise SAP systemen, namelijk, Direct Query en Import Verbinding.

Bij gebruik van een “Import Connection” worden, zoals de naam al aangeeft, de geselecteerde tabellen en kolommen geïmporteerd in Power BI en de modellering en visualisering in Power BI gebruikt de geïmporteerde gegevens. Om eventuele wijzigingen in de onderliggende gegevens te zien, moet een refresh worden uitgevoerd, waarbij de gegevensset opnieuw wordt geïmporteerd om eventuele wijzigingen sinds de laatste import of refresh zichtbaar te maken. Data refresh events kunnen ook gepland worden door de “Schedule refresh” optie te gebruiken in het data set scherm.

Direct Query is een 2e verbindingstype dat, indien gebruikt, geen gegevens importeert maar een verbinding onderhoudt met het onderliggende on-premise systeem en de beschikbare kolommen toont in de Power BI veldenlijst. Bij interactie met tabellen of visualisaties voert Power BI query’s uit op de onderliggende gegevens, wat betekent dat de gebruiker altijd live gegevens bekijkt.

Beide verbindingstypes hebben hun eigen voor- en nadelen.
In het algemeen biedt het gebruik van een importverbinding echter veel meer mogelijkheden in Power BI dan Direct Query’s.

Een vergelijking van de functies en belangrijke beperkingen bij het gebruik van de verbindingstypes in de context van SAP data BW gegevensbronnen wordt hieronder getoond is boven getoond.

Zoals eerder is uitgelegd, is de eerste vereiste om verbinding te maken met een on-premise SAP HANA-database de installatie van ODBC-drivers. De 2 belangrijkste verbindingsmethoden, namelijk de “importverbinding” en de “directe queryverbinding” zijn ook beschikbaar wanneer verbinding wordt gemaakt met een HANA-database. Door een van de bovenstaande methoden te gebruiken, kan Power BI verbinding maken met beide HANA-rekenweergaven.

Merk op dat Power BI geen toegang biedt tot de catalogusmap en dus geen directe verbinding kan maken met de databasetabellen. De directe SQL-functie kan echter worden gebruikt (SQL-code; bijvoorbeeld selecteer op specifieke tabellen) om gegevens uit HANA-tabellen te halen.

Wanneer u vanuit Power BI verbinding maakt met een SAP HANA-database, worden in de directe query-verbinding 2 modi ondersteund (Power BI-instelling), namelijk “Multi dimensional source mode” en “Relational source mode”, die in de instellingen van Power BI kunnen worden gewijzigd.

Bij het verbinden met behulp van de “multi dimensionele bron instelling”, staat Power BI de selectie van slechts een enkele rekenweergave toe en alle maatregelen, hiërarchieën en attributen van de geselecteerde weergave zullen worden toegevoegd en zijn beschikbaar in de Power BI veldlijst. Wanneer in Power BI visuals worden aangemaakt, zullen de geaggregeerde gegevens altijd on the fly worden opgehaald uit SAP HANA.

Als u echter de instelling Relationele bron gebruikt, zal Power BI SAP HANA behandelen als een relationele bron en biedt het dus meer flexibiliteit. Er moet echter uiterst voorzichtig te werk worden gegaan om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden geaggregeerd zoals verwacht en op een manier dat prestatieproblemen kunnen worden vermeden. De belangrijkste beperkingen bij het gebruik van een van de bovenstaande verbindingsmethoden worden in de onderstaande tabel weergegeven en toegelicht.

TABEL

Er moet ook worden opgemerkt dat Power BI-rapporten die met een bepaald verbindingstype zijn gemaakt, in het algemeen niet kunnen worden gewijzigd in andere verbindingstypes.
Bovendien heeft Power BI -op het moment van schrijven van dit inzicht- een bekend probleem bij het verbinden met een HANA-gegevensbron, namelijk dat onjuiste gegevens kunnen worden getoond wanneer verbinding wordt gemaakt met een analytische weergave en een tellermaat wordt opgenomen samen met een verhoudingsmaatstaf. Om een veilige verbinding te hebben tussen Power BI Cloud en het on premise SAP systeem, moet een gateway worden geïnstalleerd.

Power BI is een van de populairste BI-tools op de markt van vandaag. In dit artikel hebben we het verschil beschreven tussen de Implementatie 1.0 en 2.0 bij het verbinden van Power BI met een on-premise gegevensbron. De pre-requisites en de methode om ze te installeren voor zowel implementatie 1.0 als 2.0 werden uitgelegd. De verschillende connectietypes die mogelijk zijn in Power BI werden toegelicht samen met hun beperkingen in de context van het connecteren met SAP gegevensbronnen (BW & HANA). De volgende hoofdconclusies kunnen worden getrokken:

Enkele pre-requisites dienen geïnstalleerd te worden alvorens een verbinding te kunnen maken met een SAP data bron; RFC library (voor 1.0 connectie), SAP .NET connector (voor implementatie 2.0) en ODBC drivers bij connectie met SAP HANA database.
Implementatie 2.0 brengt verschillende verbeteringen ten opzichte van 1.0, vooral wat betreft de verbindingstijd en de snelheid van uitvoering, vooral bij grote gegevensverzamelingen.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de functies zijn afgeslankt wanneer een directe queryverbinding wordt gebruikt in tegenstelling tot een importverbinding.
Een paar belangrijke nadelen bij het verbinden met BeX query’s omdat veel functies niet door SAP via een openbare API worden aangeboden en dus niet toegankelijk zijn voor Power BI.
Bij het verbinden met een HANA database zijn 2 varianten van directe Query mogelijk die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.