Reisverzekeraar werkt samen met BI.nl om uitdagingen op het gebied van data-analyse op te lossen

De reisverzekeringsplannen en 24/7 hulpdiensten van deze reisverzekeraar helpen mensen over de hele wereld hun weg te vinden door grote en kleine reisproblemen.

De reisverzekeringsplannen en 24/7 hulpdiensten van deze reisverzekeraar helpen mensen over de hele wereld hun weg te vinden door grote en kleine reisproblemen. Ze beschermen reizigers tegen de kosten van het moeten annuleren van een reis vanwege onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte of natuurrampen. Ze bieden ook medische kortetermijnplannen, zodat reizigers gedekt zijn, of ze nu van of naar de VS reizen. Reizigers hebben hen onlangs uitgeroepen tot een van de beste reisverzekeraars en hun klantenlijst is indrukwekkend. 

Net als veel andere bedrijven vertrouwde ze op handmatige processen en vertrouwde ze de gegevens die ze hadden niet. De afhankelijkheid van handmatige processen maakte het moeilijk om manieren te vinden om het bedrijf te verbeteren, verspilde tijd en middelen, en verhinderde dat ze cruciale zakelijke beslissingen konden baseren op betrouwbare gegevens. 

Hier leest u hoe ze hun datastrategie hebben gemoderniseerd om hun business intelligence-inspanningen een boost te geven.

Reisverzekeraar werkt samen met BI.nl om uitdagingen op het gebied van data-analyse op te lossen

TRAGE, HANDMATIGE PROCESSEN EN ONBETROUWBARE GEGEVENS

Voordat ik met BI.nl werkte, was rapportage tijdrovend, onbetrouwbaar en handmatig, voornamelijk bestaande uit spreadsheets en onveranderlijke rapporten. 

“Onze analisten en zakelijke gebruikers haalden gegevens uit onze transactiedatabase. Ze voerden rapporten uit, vermengden ze met elkaar en haalden ze in Excel, en deden vervolgens veel gegevensmanipulatie, enz. Er was veel handmatig werk en analyse om bij de gegevens te komen die ze wilden”.

Elk rapport dat niet in Excel is gemaakt of dat al is geautomatiseerd, vereiste IT-ondersteuning telkens wanneer er wijzigingen nodig waren. Hun datawarehouse was niet betrouwbaar, grotendeels omdat verschillende afdelingen specifieke datavelden verschillend definieerden. Ze moesten een manier vinden om die definities in het hele bedrijf te standaardiseren, zodat ze één enkele bron van waarheid konden creëren. 

“Tijdens agile backlogplanning kwamen er verschillende items naar voren voor zowel interne als externe klanten, specifiek rond visualisaties van data”. “Voordat we samenwerkten met BI.nl, hebben we meerdere pogingen gedaan om één enkele bron van waarheid te creëren waaruit die visualisaties kunnen voortkomen, maar ze leken nooit echt te werken.”

Het onvermogen om wijzigingen aan te brengen in rapporten zonder IT-ondersteuning duurde veel langer dan selfservice-oplossingen en legde een onnodige belasting op IT-resources. Het handmatige karakter van de processen creëerde kansen voor fouten en maakte het moeilijk voor teams om vanuit één informatiebron samen te werken, wat de waarde van de rapportage verminderde. 

Zonder een betrouwbare gegevensbron werden rapporten afgeschreven en konden ze de besluitvorming niet positief beïnvloeden. Projectstromen liepen vast en stopten vanwege het gebrek aan afstemming en duidelijkheid dat voortvloeit uit niet-vertrouwde gegevens.

Vliegtickets met vliegtickets.com

AUTOMATISERING EN BETROUWBARE GEGEVENS AAN DE MIX TOEVOEGEN

Het Managed Services-team van Bi.nl werkte samen met de reisverzekeraar samen om hun datawarehouse naar de Azure-cloud te migreren. We hebben de architectuur opnieuw gemodelleerd om alle afdelingen op één lijn te brengen rond de soorten en categorieën van verzamelde gegevens. We hebben ook het ETL-proces geüpdatet om efficiënter en nauwkeuriger te kunnen werken. 

Deze inspanningen hebben geleid tot een betrouwbare gegevensbron waarmee zakelijke gebruikers rapporten op aanvraag kunnen maken en wijzigen in Power BI in plaats van te vertrouwen op IT-bronnen. 

Veel processen werden geautomatiseerd om tijd te besparen, waardoor medewerkers hun tijd konden besteden aan waardevoller en innovatief werk. Projectblokkades, uitvaltijd, aanloop en personeelsverloop zijn allemaal afgenomen. 

“Bi.nl heeft een team van experts, mensen met verschillende vaardigheden in de hele discipline van business intelligence. Ze brengen zeker een multidisciplinaire benadering van het werk dat ze doen. Ik kan er altijd op vertrouwen dat ze de allerbeste persoon binnenhalen om de specifieke uitdaging die we hebben op te lossen.”

INTELLIGENTE BESLUITVORMING MET BETROUWBARE GEGEVENS

Door met Bi.nl samen te werken, kan de reisverzekeraar nu zakelijke beslissingen baseren op betrouwbare gegevens en zich richten op essentiële onderdelen van het bedrijf voor verbeteringen en investeringen.

De reisverzekeraar automatiseerde hun rapportageprocessen om een ​​aanzienlijke hoeveelheid tijd te besparen en ervoor te zorgen dat hun gegevens betrouwbaarder zijn. Bi.nl hielp hen bij het bouwen van een vertrouwd datawarehouse om waardevolle gegevens op te slaan die automatisch kunnen worden gedeeld met investeerders en betalers, een cruciaal aspect van hun bedrijf. Ze kunnen nu nuttige inzichten krijgen om intelligente besluitvorming te stimuleren door middel van betrouwbare gegevens. Ze hebben ook een uitgebreid scala aan datavisualisaties voor zowel interne als externe klanten om toegang te krijgen via het partnerportaal.

“Bedrijfsprocessen zijn nu veel meer gestandaardiseerd omdat we een gevalideerd magazijn hebben met betrouwbare, betrouwbare gegevens”. “We hebben ook veel succes gehad met het beschikbaar stellen van dashboards voor datavisualisatie via onze partnerportal.”

asian-couple-traveler-checking-the-flight-with-excited-feeling-at-the-travel-information-screen.jpg